Izvēlēties studiju programmu

Francija ieņem 5. vietu augstskolās studējošo ārzemju studentu skaita ziņā. Francijā ir vairāk nekā 3500 valsts un privātās augstākās izglītības iestādes. Universitātes, specializētās universitātes līmeņa augstskolas (Grandes écoles), mākslas un arhitektūras augstskolas – liela augstākās izglītības daudzveidība, tās izcilība un pieejamās izmaksas ir priekšrocības, lai par savu studiju vietu izraudzītos Franciju.

UNIVERSITĀTES

Francijas universitātēs mācās 75% no ārvalstu studentiem, kuri izvēlējušies studēt Francijā. Šīs valsts augstākās izglītības iestādes finansē no Francijas valsts budžeta.
Pieteikties studijām pirmajā kursā var ikviens interesents, kas ir ieguvis atestātu par vidējo izglītību vai citu līdzvērtīgu diplomu. Eksaktās zinātnes, literatūra, valodas, māksla, humanitārās zinātnes, medicīna vai arī sports - augstākā izglītība aptver visas studiju un pētniecības jomas.

SPECIALIZĒTĀS UNIVERSITĀTES LĪMEŅA AUGSTSKOLAS - GRANDES ÉCOLES 

20% no ārvalstu studentiem studē ļoti prestižās augstskolās Grandes écoles: Augstākās normālskolas (Ecoles normales supérieures, ENS), Politikas zinātņu institūti, inženierzinātņu augstskolas, biznesa un vadības augstskolas un veterinārzinātnes augstskolas. Grandes écoles ir valsts vai privātas augstākās izglītības iestādes, kuru uzņemšanas procedūra ir ļoti selektīva. Tās piedāvā maģistra studiju programmas dažādās jomās (dažas no tām angļu valodā). Šo augstskolu diplomus īpaši novērtē lielie uzņēmumi un pārvaldes iestādes.