Franču valodas veicināšana: Sadarbība franču valodas un izglītības jomā

Francijas institūts Latvijā sniedz atbalstu Francijas vēstniecības Latvijā darbībai, kas vērsta uz franču valodas popularizēšanu, strādājot ciešā sadarbībā ar Latvijas valsts pārvaldes iestādēm un sadarbības partneriem.

FRANČU VALODAS SKOLOTĀJU APMĀCĪBA

Francijas institūta Latvijā rīkotais Franču valodas skolotāju seminārs sniedz Latvijas skolotājiem iespēju dalīties savā pieredzē un iepazīties ar jaunākajiem pedagoģiskajiem materiāliem. Francijas institūts Latvijā tāpat arī sniedz finansiālu atbalstu Latvijas skolu un augstskolu franču valodas pasniedzēju dalībai didaktikas apmācībās Francijā. Tādejādi viņiem ir iespēja piedalīties BELC vasaras universitātē, kurā piedalās praktikanti no visas pasaules.

FRANKOFONIJAS ATBALSTA RESURSI UN RĪKI

Latvija ietilpst visas pasaules franču valodas skolotāju tīklā IFprofs. Francijas institūta Latvijā mediatēkas krājumā pieejami vairāki tūkstoši dokumentu, kas sniedz priviliģētu pieeju franču valodai un frankofonajām kultūrām. Pateicoties CULTURETHÈQUE,  Francijas institūta Parīzē digitālajai bibliotēkai, mediatēkas abonenti var iepazīties ar plašu resursu klāstu attālināti. Visbeidzot, digitālā platforma IFcinéma ļauj piekļūt lielam skaitam kinematogrāfisku un pedagoģisku resursu, kas bez maksas ir pieejami franču valodas skolotājiem Latvijā pedagoģiskā darba ietvaros.

FRANKOFONIJAS MĒNESIS

Ikgadējā starptautiskā tikšanās “Frankofonijas mēnesis” piedāvā franču valodā runājošajiem un Francijas kultūras cienītājiem Latvijā plašu kultūras programmu. Tā ir arī iespēja rīkot pasākumus, kas rosina vai stiprina vēlmi apgūt franču valodu, īpaši jauniešu vidū. Marta mēnesī notiek arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā Franču valodas valsts olimpiāde. To atbalsta Latvijas Franču valodas skolotāju asociācija, kas ir Francijas vēstniecības Latvijā sadarbības partneris. Iepazīstiet franciski runājošos Latvijā, noskatoties šo video.

SADARBĪBA AR LATVIJAS SKOLĀM, KURĀS TIEK MĀCĪTA FRANČU VALODA

Žila Verna Rīgas Franču skola un Rīgas Franču licejs ir Francijas institūta Latvijā galvenie sadarbības partneri franču valodas apguves jomā Latvijā.

Žila Verna Rīgas Franču skola ietilpst ārvalstīs atrodošos Francijas izglītības iestāžu AEFE tīklā, un tā ir ieguvusi Francijas Republikas Izglītības ministrijas (MENESR) akreditāciju no pirmsskolas līdz 3. pamatskolas līmenim. Savukārt Rīgas Franču licejs 2016. gadā ieguva LabelFrancÉducation kvalitātes apliecinājumu, kuru piešķir Francijas Ārlietu un Eiropas lietu ministrija ārvalstu skolām, kuras ar izcilību īsteno bilingvālās izglītības programmas.