Franču valodas sertifikāti un diplomi

PIETEIKŠANĀS DELF-DALF EKSĀMENIEM 02.-13.11.2020.
Vairāk informācijas un pieteikšanās sadaļā DELF-DALF

DELF-DALF ir Francijas Izglītības ministrijas atzīti diplomi, kurus izsniedz France Education International un kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī. Katrā līmenī tiek vērtētas šādas prasmes: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās un runāšana.

Diplomiem ir vairākas versijas:

DELF Prim, 8-12 gadi, A1.1-A2 līmenis
DELF Junior et scolaire, 13-18 gadi, A1-B2 līmenis DELF B1 un B2 diploms var aizstāt vidusskolas centralizēto eksāmenu franču valodā!
DELF/DALF Tout public, no 18 gadu vecuma, A1-C2 līmenis

Dažādu versiju viena līmeņa diplomiem ir identiska vērtība.Visi iegūtie diplomi ir beztermiņa!
Gatavošanās DELF eksāmeniem ir iekļauta vispārējās franču valodas kursos, visiem līmeņiem var tikt organizētas individuālās nodarbības.
Pirms eksāmenu sesijām piedāvājam atsevišķus sagatavošanās kursus un testa eksāmenu. Sekojiet līdzi informācijai!

Ja šaubāties par savu līmeni, Francijas institūts piedāvā tiešsaistes testu EV@LANG.

DELF-DALF eksāmenu paraugi: https://www.ciep.fr/delf-dalf

Eksāmenu tarifi: A157 eur, A2: 64 eur, B1: 78 eur, B2: 93 eur, C1: 107 eur, C2: 121 eur

Atlaide Francijas institūta studentiem un sadarbības partneriem – 10%
Reģistrējoties eksāmenam kursu sesijas sākumā, atlaide eksāmenam – 20%

Vispārējā datu aizsardzības politika un komercnoteikumi

RUDENS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: 06.07.–09.10.2020.
Eksāmeni: 29.–30.10.2020.

ZIEMAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: 02.–13.11.2020.
Eksāmeni: 10.–11.12.2020.