Franču valoda pieaugušajiem

Franču valodas kursi pieaugušajiem no 16 gadu vecuma

A1 A2 B1 B2 C1
A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 A2.3 B1.1 B1.2 B1.3 B2.1 B2.2 B2.3 C1.1 C1.2 C1.3
48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h 48h
Cosmopolite1 Cosmopolite 2 Cosmopolite 3 Cosmopolite 4 Cosmopolite 5
Eksāmeni DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DALF C1

 

Francijas institūts Latvijā piedāvā franču valodas nodarbības visiem zināšanu līmeņiem. Nodarbības norisinās klātienē vai tiešsaistē. Mācību kursi ir izstrādāti, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē. Franču valodas nodarbībās tiek attīstītas visas prasmes: lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana.

Vispārējo kursu programmā ir iekļauta gatavošanās DELF-DALF eksāmeniem, kas ļauj iegūt starptautiski atzītu diplomu. Vienlaicīgi reģistrējoties vispārējam kursam un DELF eksāmenam, saņemsiet 20% atlaidi DELF eksāmena kārtošanai.


MĀCĪBU SESIJAS:

- neintensīvā sesija (janv.-aprīlis, aprīlis-jūlijs, sept.-dec.)
3 mēn., nod. 2x/ned. 120 min. darba dienās vai 120 min.+ 120 min. sestdienās

- vidēji intensīvā sesija (feb.-aprīlis, maijs-jūlijs, okt.-dec.)
2 mēn., nod. 3x/ned. 120 min. darba dienās

- intensīvā sesija (jūlijs, augusts)
1 mēn., nod. 4x/ned. 180 min. darba dienās

 

MĀCĪBU MAKSA PAR 48h KURSU:

Pilnā maksa par kursu klātienē: 289 eur
Maksa ar atlaidi klātienē: 279 eur (lojalitāte, skolēns, students, ģimene, pensionārs, bezdarbnieks)
Maksa ar dubulto atlaidi klātienē: 249 eur
Maksa par kursu tiešsaistē: 249 eur

Ja jums pienākas kāda no atlaidēm vai vēlaties veikt maksājumu 2 daļās, reģistrējoties nodarbībām, rakstiet uz adresi kursi@institut-francais.lv

Vispārējo franču valodas kursu nodarbībām atsevišķi jāiegādājas mācību grāmata un uzdevumu burtnīca.
Mācību materiālus var iegādāties grāmatnīcā “Globuss”, Vaļņu ielā 26 vai www.gramatnicaglobuss.lv

Ja ir priekšzināšanas franču valodā, bet nav apmeklēti Francijas institūta kursi, nepieciešams kārtot franču valodas zināšanu novērtējuma testu.
Reģistrējoties kursiem, tests ir bez maksas.

Kursu grafiks ir pieejams pieteikšanās laikā.

Vispārējā datu aizsardzības politika un komercnoteikumi

Francijas institūts Latvijā piedāvā plašu tematisko nodarbību klāstu visiem līmeņiem. Tematiskie kursi ļauj uzlabot un papildināt franču valodas zināšanas, ņemot vērā dažādus valodas apguves aspektus, kā arī iepazīt frankofono kultūru.
Tematiskos kursus var apmeklēt paralēli vispārējiem kursiem vai neatkarīgi no tiem.
Tematisko kursu apjoms parasti ir 12h, nodarbības norit 1-2x nedēļā, nodarbības ilgums ir 90-120 min.

MAKSA PAR 12H TEMATISKO KURSU: 96 eur

Tematiskajiem kursiem netiek piemērotas atlaides.

Pamata tematisko kursu klāsts pieaugušajiem:

 • Ceļotāja franču valodas ABC
 • Fonētika un izruna
 • Lasīšanas klubs
 • Mākslas ateljē
 • Kino kods
 • Profesionālā sarakste
 • Franču darījumu valoda
 • Juridiskā franču valoda
 • Gatavošanās studijām Francijā
 • Gatavošanās DELF B2/DALF C1 eksāmenam
 • Franču civilizācija
 • Sarunvalodas darbnīcas
 • Zināšanu līmeņa nostiprināšanas kursi

Tematisko kursu klāsts regulāri tiek papildināts.

Ja ir priekšzināšanas franču valodā, bet nav apmeklēti Francijas institūta kursi, nepieciešams kārtot zināšanu novērtējuma testu. Reģistrējoties kursiem, tests ir  bez maksas.

Kursu grafiks ir pieejams pieteikšanās laikā.

Vispārējā datu aizsardzības politika un komercnoteikumi