Digitālais novembris 2021

Piekto gadu pēc kārtas 85 valstīs un 140 pilsētās, 5 kontinentos tiek svinēts digitālo kultūru mēnesis Digitālais novembris. Tā ietvaros visa mēneša garumā klātienē un tiešsaistē tiek piedāvāti vairāki pasākumi.

 

Digitālā novembra, kuru rīko Francijas kultūras iestāžu tīkls ārvalstīs (Francijas institūti, Franču alianses, vēstniecības un konsulātu kultūras dienesi, utt.) kopīgi ar saviem partneriem, mērķis ir veicināt piekļuvi jaunajām tehnoloģijām, popularizēt Francijas digitālās jaunrades īpašo daudzveidību, veidot ilgtermiņa partnerattiecības ar ārvalstu profesionāļiem un daudz plašākā mērogā veicināt starptautisku dialogu starp radošo inteliģenci, nozares profesionāļiem un sabiedrību.

 

Aicinām iepazīties ar Digitālā novembra pasākumu programmu Latvijā! Piemērojoties valstī spēkā esošajiem ierobežojumiem, visi piedāvātie pasākumi norit tikai tiešsaistē.