Publicēšanas atbalsta programmas (PAP) 2015. gada otrais konkurss

25 pastāvēšanas gados Publicēšanas atbalsta programmas (PAP) veicinājušas vairāk kā 20 000 franču un frankofono autoru darbu izdošanu  75 valstīs. Programma paredzēta, lai sniegtu atbalstu ārzemju izdevējiem, kuri vēlas papildināt sava apgāda izdoto darbu katalogu ar frankofono autoru darbu tulkojumiem.

Šī atbalsta programma attiecas uz autortiesību iegādi.

 

Kalendārs :

Aizpildītie pieteikuma dokumenti līdz 2015. gada 22. maijam jānosūta Francijas institūtam Latvijā : dita.podskocija@institut-francais.lv .

Francijas institūta Latvijā atlases komisija izvēlēsies tos pieteikumus, kurus līdz 2015. gada 1. jūnijam nosūtīs tālāk Parīzes komisijas izvērtēšanai.

Pirmās atlases rezultātu paziņošana 2015. gada jūlija sākumā.

 

Pieteikumā obligāti jābiekļauj sekojoši dokumenti, bez kuriem pieteikums netiks izskatīts :

* aizpildīta Pieteikuma anketa

* franču un latviešu izdevēja parakstīta autortiesību līguma kopija

* latviešu izdevēja parakstīta un datēta darba izdošanas izdevumu un ieņēmumu tāme (izdevumu un ieņēmumu daļai jābūt sabalansētai)

* Francijas institūta Parīzē sastādīta vienošanās divos oriģināleksemplāros, kuru kā pirmais paraksta latviešu izdevējs. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību faktam, ka ir mainījusies vienošanos parakstošā persona no Francijas institūta Parīzē puses (jauns prezidents no 2015. gada 1. janvāra). Lai vienošanās tiktu akceptēta, jāizmanto jaunais vienošanās modelis.

Jūs varat lejuplādēt tāmes tabulu franču un anglu valodā, kā arī Francijas institūta vienošanas paraugu, kuru aizpilda latviešu izdevējs. Tiem, kas nepārvalda franču valodu, ir pieejams vienošanās tulkojums anglu valoda. Vienošanās dokumentam nav līguma spēka un tam ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs.

Informatīvam nolūkam pievienojam nodoma vēstules  paraugu (izmantojama tikai izņēmuma gadījumos, bez autortiesību līgumiem iesniegtie projekti var netikt pieņemti).