„Franču valoda dziesmās”

Interaktīvs mūsdienu frankofonās mūzikas kurss

 

KURSA APRAKSTS UN MĒRĶI:

Kurss ir paredzēts tiem, kuri aizraujas ar mūsdienu frankofono mūziku.

Interaktīvā kursa mērķis ir, izmantojot video materiālus, aicināt Elémentaire A2.1-A2.2 līmeņa studentus iepazīt pasaulē atzinību ieguvušu mūsdienu frankofono mūziku (Zaz, Luce, Stromae, Juliette, Bénabar, Amadou et Mariam, Cœur de Pirate, Tal, Zazie, Usmar*…). Nodarbībās nebūs jādzied, kursa dalībnieki attīstīs prasmi lasīt un saprast, kā arī klausīties un saprast.

Katrā nodarbībā ir paredzēts strādāt ar kādu mūzikas klipu, veicot uzdevumus, kas ļaus papildināt vārdu krājumu, attīstīt prasmi sazināties franču valodā.

Nodarbībā izmantosim:

– Materiālus, kas pieejami TV5 Monde : www.tv5monde.com

– Mūzikas izlasi „Génération française”, M. Boiron & P. Trombetta (CAVILAM/AF)

– Didaktizētus video materiālus

* Dziesmu un dziedātāju sarakstu varam mainīt, papildināt, ņemsim vērā Jūsu piedāvājumus!