Pieteikšanās dalībai seminārā „Eiropas Savienība un dienvidu kaimiņattiecību politika”

Informējam, ka programmas „Franču valoda starptautiskajās attiecībās” ietvaros izsludināta pieteikšanās dalībai seminārā „Eiropas Savienība un dienvidu kaimiņattiecību politika”.

Organizators: Francijas Valsts administrācijas skola (ENA)

Norises laiks: 21.-25. marts, 2016

Norises vieta: Parīze, Francija

Plānotā programma

Kandidatūras pieteikums

Minimālais sasniegtais zināšanu līmenis franču valodā: B2

Mērķauditorija : Vidusjūras reģiona valstu savienības dalībvalstu ierēdņi (vadītāji un speciālisti), kā arī kandidāti no privātā sektora un brīvo profesiju pārstāvji

Maksimālais dalībnieku skaits: 40

Izmaksas : Transporta, uzturēšanās, ēdināšanas izdevumi un mācību maksa 650 EUR apmērā jāsedz dalībniekam vai viņa pārstāvētās institūcijas administrācijai. Konkursa kārtībā pēc pieteikumu iesniegšanas Starptautiskā Frankofonijas organizācija izvēlēsies 10 kandidātus, kuriem segs mācību maksu. Visiem semināra dalībniekiem tiks piedāvāts saraksts ar mācību norises vietai tuvākajām viesnīcām.

Pieteikšanās termiņš : 16. februāris, 2016 (līdz 17:00). Aizpildīta pieteikuma anketa nosūtāma uz e-pastu liga.villija.kirsteina@mk.gov.lv