NODARBĪBAS BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM JŪNIJĀ

Kā ierasts, jūnijā piedāvājam intensīvos kursus iesācējiem un tiem, kuriem jau ir priekšzināšanas. Kursi ilgst divas nedēļas, nodarbības notiek katru darba dienu 1h bērniem un 1h30 pusaudžiem.

Šoreiz nodarbības noritēs 100% tiešsaistē ar skolotāju Zoom virtuālajā klasē, izmantojot virtuālās klases rīkus. Mācību materiāli nav jāiegādājas.

PIEDĀVĀTIE KURSI:

IEVADS FRANČU VALODĀ BĒRNIEM (9-10 gadi)

Nodarbības katru darba dienu plkst. 16.00-17.00

Maksa par 10h kursu = 60 eur

Divu nedēļu intensīvajā kursā bērni sper pirmos soļus franču valodas apguvē, lai, iespējams, jaunajā mācību gadā turprinātu valodas apguvi bērnu 1.līmeņa grupā.

Kursa pamatā ir mācību grāmata “Les Loustics 1”.

Intensīvo nodarbību laikā paredzēts apgūt sekojošas pamattēmas:

– sasveicināties / iepazīstināt ar sevi / pateikt savu vecumu;
– skaitļi no 0 līdz 20 / alfabēts / krāsas / formas;
– skolas piederumi (klade, rakstāmpiederumi, penālis, utt.);
– darbības vārdi, kurus biežāk izmantojam skolā: skatīties, rakstīt, atkārtot, ņemt, likt u.c.;
– aktivitātes skolā / nedēļas dienas;
– pateikt, ko patīk / nepatīk darīt;
– pastāstīt par ģimeni, dzīvesvietu.

IEVADS FRANČU VALODĀ PUSAUDŽIEM (11-15 gadi)

Nodarbības katru darba dienu plkst. 14.30-16.00

Maksa par 15h kursu = 90 eur

Vasaras intensīvās nodarbības pusaudžiem ir kā pirmais solis valodas apguvē, to uzdevums ir ļaut pusaudžiem iepazīties ar franču valodu, saprast, vai viņi vēlētos turpināt valodas apguvi mācību gada laikā un, iespējams, saistīt ar to savas tālākās studijas.

Kursa pamatā ir mācību grāmata “Adosphère 1”.

Intensīvo nodarbību laikā paredzēts apgūt sekojošas pamattēmas:

– sasveicināties / iepazīstināt ar sevi
– skaitīt līdz 19 / alfabēts / artikuli;
– pirmās grupas darbības vārdi, darbības vārds être;
– skolas piederumi;
– pateikt, kas patīk / nepatīk;
– uzdot jautājumus;
– lūgt un sniegt skaidrojumu;
– nosaukt nedēļas dienas.

TEMATISKAIS KURSS BĒRNIEM “DZĪVE PILĪ”

Nodarbības katru darba dienu plkst. 11:45-12.45

Maksa par 10h kursu = 60 eur

Piedāvājam ceļojumu cauri gadsimtiem, lai atklātu nozīmīgu franču kultūra mantojumu – pilis. Iepazīsim dekorus, leģendas, pils iedzīvotājus, to paražas un nodarbes.

Kurss paredz darbu ar leksiku, vārdu krājuma paplašināšanu, kā arī transversālu iemaņu attīstību, iepazīstot kultūru, mākslu, digitālo vidi. Kursa dalībnieki varēs sevi iztēloties par prinčiem un princesēm, karaļiem un karalienēm, uzburt savu sapņu pili.

TEMATISKAIS KURSS PUSAUDŽIEM “KULTŪRAS MANTOJUMS UN PAPLAŠINĀTĀ REALITĀTE”

Nodarbības A1 līmenim un A2 līmenim katru darba dienu plkst. 13.30-15.00

Maksa par 15h kursu = 90 eur

Kurss paredz darbu ar leksiku, vārdu krājuma paplašināšanu, kā arī transversālu iemaņu attīstīšanu, iepazīstot kultūru, mākslu, digitālo vidi.

Nodarbībās iepazīsim digitālos rīkus, radoši strādājot grupā, atklāsim nozīmīgus kultūras objetus Francijā, to interjeru, ikdienu renesanses laiku pilī, pilnveidosim leksiku, kas saistās ar kultūras mantojumu, arhitektūru, dekoriem, mākslu. Mācīsimies raksturot priekšmetus, sajūtasstāstīt par kultūras obektiem, izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

Kursa mērķis – radīt izstādi paplašinātajā realitātē.