Francijas valdības stipendija doktorantūras studijām

Francijas valdības stipendijas doktorantūras studijām Francijā 2019. /2020. mācību gads

Mērķauditorija:

Stipendija paredzēta doktorantūras studentiem, kuru promocijas darbam ir divi vadītāji – viens Latvijā un otrs Francijā, un starp augstskolām ir noslēgta vienošanās par promocijas darba izstrādi.

Stipendijas apraksts:

Stipendija parasti tiek piešķirta uz 3 mēnešiem trīs gadus pēc kārtas. Francijas valdības stipendija sedz uzturēšanās izdevumus Francijā, pieteikšanās maksu augstskolā, apdrošināšanu. Ceļa izdevumus no Latvijas līdz Francijai sedz stipendiāts.

Prasības:

  • Doktorantūras students;
  • Parakstīts līgums starp Francijas un Latvijas augstskolu par promocijas darba izstrādi. Ja līgums tehnisku iemeslu dēļ vēl nav noslēgts, tad kandidāts var iesniegt izziņu par to, ka vienošanās tiks noslēgta.

Kandidatūru atlases kritēriji:

Kandidatūru atlasi veic stipendiju piešķiršanas komisija, kura veiks atlasi, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem :

  • Kandidāta un attiecīgā zinātniskā projekta izcilība;
  • Uzturēšanās Francijā sniedz nozīmīgu papildus ieguvumu projekta tālākai attīstībai;
  • Ieguldījums Francijas – Latvijas divpusējā sadarbībā.

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikums sastāv no sekojošiem dokumentiem :

  • CV;
  • Rekomendācijas vēstule no Latvijas mācību iestādes;
  • Francijas partneriestādes ielūgums.

Dokumentu iesniegšanas termiņi:

Kandidatūras pieteikums jāiesniedz Francijas institūtā līdz 2019. gada 7. aprīlim. Pieteikumi, kuri tiks saņemti pēc norādītā datuma, netiks ņemti vērā. Dokumenti iesniedzami franču vai angļu valodā.

Adrese:
Sandra Urtāne
Projektu koordinatore, Zināšanu, sabiedrības un inovāciju nodaļa
Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050.

Papildu informācija: thomas.orazio@institut-francais.lv vai sandra.urtane@institut-francais.lv