Francijas valdības stipendija maģistrantūras studijām

Francijas valdības stipendijas studijām Francijā: 2019./2020. mācību gads

Prasības:

  • Bakalaura vai maģistra studiju absolvents, pēdējā kursa students;
  • Pietiekamas franču valodas zināšanas, lai mācītos izvēlētajā studiju programmā Francijā. Pietiekamas angļu valodas zināšanas ar nosacījumu, ka studijas notiek šajā valodā.

Specialitātes:

Fizika, Matemātika, Tieslietas, Politikas zinātnes, Ekonomika, Vadība un Inženierzinātnes, Vēsture, Ģeogrāfija, Dzīvības zinātnes un Materiālzinātnes, Franču literatūra

Stipendijas apraksts:

Stipendija tiek piešķirta 9-12 mēnešu studijām (2019. gada septembris/oktobris – 2020. gada jūnijs/septembris) kādā no Francijas augstskolām. Francijas valdības stipendija sedz uzturēšanās izdevumus Francijā, pieteikšanās maksu augstskolā, apdrošināšanu. Ceļa izdevumus no Latvijas līdz Francijai sedz stipendiāts vai viņa mācību iestāde.

Stipendija nesedz pieteikšanās maksu, ja tā ir privātā augstskola. Ar budžetu saistītu iemeslu dēļ piešķirto stipendiju skaits ir ierobežots.

Piesakoties Francijas valdības stipendijai, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

CV un motivācijas vēstule franču valodā.

Dokumentu iesniegšanas termiņi:

Kandidatūras pieteikums jāiesniedz Francijas institūtā līdz 2019. gada 7. aprīlim. Pieteikumi, kuri tiks saņemti pēc norādītā datuma, netiks ņemti vērā.

Kandidātu atlase:

  • 1.kārta – atlase pēc iesniegtajiem dokumentiem,
  • 2.kārta – individuālas pārrunas ar kandidātiem, kuri tiks izvēlēti otrajai kārtai,
  • 3.kārta – rezultāta pasludināšana (maija 1. puse),
  • 4.kārta – mēneša laikā pēc rezultātu paziņošanas izraudzītajiem kandidātiem jāiesniedz stipendijas noformēšanai nepieciešamie dokumenti. Neiekļaujoties minētajā termiņā, stipendija var tikt anulēta.

Adrese:
Sandra Urtāne
Projektu vadītāja, Zināšanu, sabiedrības un inovāciju nodaļa Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050.

Papildu informācija: sandra.urtane@institut-francais.lv  vai thomas.orazio@institut-francais.lv