Francijas Institūta Latvijā privātuma politika

Informācija atjaunota 2018. gada maijā

Esošā privātuma politika nosaka un informē par veidu, kā Francijas institūts Latvijā izmanto un aizsargā personas datus, kurus jūs nododiet mūsu rīcībā brīdī, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus.

Lūdzam ņemt vērā, ka Francijas institūts šo privātuma politiku var jebkurā brīdī mainīt un papildināt jo īpaši, lai ievērotu jebkuru likumdošanas, normatīvu, jurisprudences vai tehnoloģiju attīstību. Šādā gadījumā šīs privātuma politikas mājaslapas augšpusē būs skaidri norādīts tās atjaunināšanas datums.  Šīs izmaiņas tiek attiecinātas uz Lietotāju līdz ar to atjauninājumu publicēšanas brīdi mājaslapā. Tādējādi, lai Lietotājs iepazītos ar veiktajām izmaiņām, viņam ir regulāri jāpārskata esošā privātuma un sīkfailu lietošanas politika.

Francijas institūts Latvijā vāc un apstrādā personas datus, kas ir atbilstoši, adekvāti, nav pārmērīgi un ir nepieciešami iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai. Francijas institūts Latvijā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati ir precīzi, pilnīgi, un nepieciešamības gadījumā atjaunināti. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kuru Eiropas Parlaments pieņēma 2016. gada 14. aprīlī, un 1978. gada 6. janvāra Datu aizsardzības likumu, mēs informējam jūs par sekojošo:

1. Informācijas apstrādātāja identitāte

Informācijas pārvaldītājs ir Francijas institūts Latvijā ar juridisko adresi Elizabetes ielā 59, Rīgā, LV-1050, Latvijā.

Tel..: + 371 67 20 18 51

2. Informācijas apstrādes mērķis

Francijas institūts Latvijā apņemas saņemt attiecīgo personu piekrišanu, tiklīdz tas ir nepieciešams, un informēt viņus par viņu datu apstrādi. Mums jūsu personas dati ir jāapstrādā sekojošos gadījumos :

 

 • Kolīdz jūs pierakstāties kādam no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • Kolīdz jūs izmantojiet kādu no mūsu pakalpojumiem;
 • Kolīdz jūs izmantojat mūsu mājaslapu;
 • Kolīdz jūs mums piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumus;
 • Kolīdz jūs piedalāties mūsu rīkotajos konkursos, pasākumos, sabiedrisko attiecību vai komunikācijas pasākumos;
 • Kolīdz jūs piekrītat saņemt mūsu jaunumu vēstules un cita veida komerciālu informāciju no mūsu puses;
 • Kolīdz jūs vēlaties pieteikties vakancei;
 • Kolīdz jūs nodibināt kontaktu ar mums, lai uzdotu jautājumus vai izteiktu pretenzijas.

Videonovērošanas gadījumā videonovērošanas sistēmas apkopotie dati tiek glabāti vienīgi to primāro mērķu sasniegšanai, proti, Institūta aizsardzībai. Attēli var tikt nodoti policijai gadījumā, ja to ir pieprasījuši attiecīgie dienesti. Videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti drošībā un ne ilgāk kā vienu mēnesi. Institūta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt jebkura videokameras ieraksta kopiju, kurā tie ir redzami vai kurā tie ir skaidri identificējami. Ar Francijas institūta atļauju attiecīgais ieraksts tiks nodots personai, kura ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu.

3. Informācijas saņēmēji

Francijas institūts ir vienīgais Jūsu personas datu saņēmējs. Šī informācija, neatkarīgi no tā vai individuāla vai grupā, nekad netiks nodota trešajai personai, neskatoties uz to, kāda pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus Francijas institūts izmanto (atsevišķu informāciju par tiem skatīt 7. punktā). Ne Francijas institūts Latvijā, ne arī kāds no tā pakalpojumu sniedzējiem, vienalga kurš tas būtu, nevar izmantot institūta apmeklētāju, klientu un lietotāju datus komerciāliem nolūkiem.

 

4. Datu uzglabāšanas ilgums

Francijas institūts Jūsu personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati bija ievākti, vai arī kamēr tas ir nepieciešams, lai ļautu jums izmantot un nodrošināt Jums mūsu pakalpojumus.

 

5. Datu uzglabāšanas tiesības un brīvība

Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, kuras jūs varat izmantot, rakstot mums uz 1. punktā minēto pasta adresi vai uz sekojošo e-pastu:  communication@institut-francais.lv

 

 • Piekļuve datiem un to tālāka izmantošana

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz jums.

Tomēr, ņemot vērā Francijas institūta pienākumu nodrošināt personas datu apstrādes drošību un konfidencialitāti, mēs jūs informējam, ka jūsu pieteikums tiks izskatīts ar nosacījumu, ka jūs pierādāt savu identitāti, sagatavojot skanētu spēkā esošu identitāti apliecinoša dokumenta versiju (gadījumā, ja prasība izteikta elektroniskā formā) vai jūsu parakstītu derīgu personu apliecinoša dokumenta kopiju (rakstiska pieprasījuma gadījumā).

Francijas institūts informē, ka tas patur tiesības nepieciešamības gadījumā iebilst pret acīmredzami ļaunprātīgiem pieteikumiem (pēc to skaita, atkārtojoša rakstura vai sistemātiskuma).

 

 • Datu labošanas tiesības

Saskaņā ar šīm tiesībām likums dod jums atļauj pieprasīt jūsu datu labojumus, atjaunināšanu, bloķēšanu vai dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam), kas var būt neprecīzi vai kļūdaini, nepilnīgi vai novecojuši.

Tāpat jūs varat noteikt vispārīgas un konkrētas vadlīnijas par personas datu likteni pēc jūsu nāves. Šajā gadījumā mirušās personas mantiniekiem ir tiesības pieprasīt ņemt vērā tuvinieka nāvi un / vai prasīt veikt vajadzīgos atjauninājumus.

 

 • Tiesības celt iebildumu

Šo tiesību īstenošana ir iespējama tikai vienā no divām situācijām:
1. Ja šo tiesību izmantošana pamatota ar likumīgiem iemesliem; vai
2. Ja šo tiesību īstenošana ir paredzēta, lai novērstu to, ka iegūtie dati tiek izmantoti komerciāliem izpētes nolūkiem.

 

6. Informācija, kas attiecināma uz nepilngadīgajiem

Lai saņemtu personas datus no nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 16 gadiem, Francijas institūts apņemas iegūt bērna vecāku vai likumīgā aizbildņa atļauju pirms šī bērna personas datu izmantošanas.

 

7. Atbildes laiks

Francijas institūts Latvijā apņemas atbildēt uz Jūsu pieprasījumu par piekļuvi personas datiem, to labošanu vai iebildumu vai jebkuru citu pieprasījumu pēc papildu informācijas pamatotā laika periodā, kas nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

 

8. Atzītie pakalpojumu sniedzēji un pārsūtīšana uz trešo Eiropas Savienības valsti

Francijas institūts Latvijā informē, ka izmanto pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai atvieglotu jūsu iesniegto datu apkopošanu un apstrādi. Šie pakalpojumu sniedzēji atrodas Eiropas Savienībā, jeb jūsu datu izvietošana un uzglabāšana notiek Eiropas Savienībā, un pakalpojumu sniedzēju infrastruktūra ir izstrādāta, lai aizsargātu no visa veida ielaušanās.

Francijas institūts Latvijā jau agrāk ir nodrošinājis atbilstošu drošības pasākumu ievērošanu un seko stingriem konfidencialitātes, datu izmantošanas un aizsardzības nosacījumiem. Programmatūras, kuras izmanto Francijas institūts Latvijā un kuras izmanto pakalpojumu sniedzēji, ņem vērā personas datu aizsardzības principus, sākot ar datu saņemšanas brīdi tik ilgi, cik tas ir paredzēts, un uzglabā tos tik ilgi, kā to paredz noteikumi.

 

9. Sūdzība kompetentās iestādēs

Ja jūs uzskatāt, ka Francijas institūts neievēro savus pienākumus attiecībā uz Jūsu personas datiem, jūs varat vērsties ar sūdzību vai lūgumu kompetentā iestādē.