Neintensīvie kursi

VISPĀRĒJIE VALODAS KURSI BĒRNIEM (7-10 gadi)

SEPTEMBRIS 2019–JŪNIJS 2020
Mācību gads

Pieteikšanās: no 14.08.2019.
Nodarbības 1x nedēļā 60 min

Nodarbības: 09.09.–01.06.2020.

 

SEPTEMBRIS 2019–JANVĀRIS 2020
Semestra sesija

Pieteikšanās: no 14.08.2019.
Nodarbības 2x nedēļā 60 min

Nodarbības: 09.09.–20.01.2020.

 

MĀCĪBU MAKSA

Apjoms: 32 h
Pilna maksa: EUR 189
Maksa ar atlaidi: EUR 179 (lojalitāte, ģimene, ja apmeklēti 2019.gada vasaras kursi)*

Maksa ar dubulto atlaidi**: EUR 159

VISPĀRĒJIE VALODAS KURSI PUSAUDŽIEM (11-15 gadi)

SEPTEMBRIS 2019–JŪNIJS 2020
Mācību gads

Pieteikšanās: no 14.08.2019.
Nodarbības 1x nedēļā 60 min

Nodarbības: 09.09.–01.06.2020.

 

SEPTEMBRIS 2019–JANVĀRIS 2020
Semestra sesija

Pieteikšanās: no 14.08.2019.
Nodarbības 2x nedēļā 60 min

Nodarbības: 09.09.–20.01.2020.

 

MĀCĪBU MAKSA

Apjoms: 48 h
Pilna maksaEUR 269
Maksa ar atlaidi: EUR 259 (lojalitāte, ģimene, ja apmeklēti 2019.gada vasaras kursi)*

Maksa ar dubulto atlaidi**: EUR 239

 

Maksa par mācību grāmatu nav iekļauta kursu cenā.
* Lojalitātes atlaide (ja turpina mācības nākamajā sesijā vai kalendārā gada ietvaros) ģimenes atlaide (ja nodarbības apmeklē divi vai vairāki tiešie ģimenes locekļi).
** Divu atlaižu summa.