Tematiskās nodarbības

JAUNUMS: GATAVOŠANĀS DELF A1 Junior / DELF A2 Junior EKSĀMENAM

12h, 1x ned. 60 min.

Nodarbībās gatavojamies DELF A1 vai DELF A2 līmeņa eksāmeniem, kas ļauj apliecināt franču valodas zināšanas ar starptautiski atzītu diplomu.

Kursa programma paredz darbu ar tipveida uzdevumiem, kas ļauj trenēt visas valodas prasmes: klausīšanos un sapratni, lasīšanu un sapratni, rakstīšanu un runāšanu.

Vecums: 13-16 gadi

Franču valodas zināšanu līmenis: A1 vai A2

Maksa par kursu: 72 eur

 

Gatavošanās DELF A1 Junior:  08.02.-09.05.2020. sestdienās plkst. 15.20-16.20

Gatavošanās DELF A2 Junior:  13.02.-30.04.2020. ceturtdienās plkst. 18.00-19.00

 

Eksāmenu sesija paredzēta 14.-15.05.2020.

Maksa par DELF A1 Junior eksāmenu: 57 eur (apmeklējot sagatavošanas kursu – 45 eur)

Maksa par DELF A2 Junior eksāmenu: 64 eur (apmeklējot sagatavošanas kursu – 51 eur)

 

FONĒTIKA UN IZRUNA

12h, 1x ned. 60 min.

Nodarbībās izmantojam spēles, dziesmas, trenējam ne tikai izrunu, bet arī valodas ritmu un intonāciju, kas nereti izsaka tikpat daudz, cik vārdi.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Maksa par kursu: 96 eur

Nodarbības bērniem (7-10 gadi):  11.02.-05.05.2020. ceturtdienās plkst. 15.00-16.00

Nodarbības pusaudžiem (11-15 gadi):  12.02.-06.05.2020. trešdienās plkst. 15.45-16.45

 

MĀKSLAS ATELJĒ

12h, 2x mēnesī 90 min.

Brīvdienās dodamies ar bērniem uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju! Katrā nodarbībā bērni franču valodā Francijas institūta skolotāja pavadībā iepazīst gleznas un tajās attēloto: mākslas virzienus, krāsas, priekšmetus, ģeometriskās figūras, ģimeni, profesijas u.c. Nodarbības beigās bērniem ir iespēja veidot pašiem savus darbiņus par nodarbībā skatīto tēmu.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Vecums: 9-11 gadi
Maksa par kursu: 96 eur

Nodarbības: 15.02.-09.05. katru otro sestdienu plkst. 12.30-14.00

 

TEĀTRA DARBNĪCA

18h, 1x nedēļā 60 vai 90 min.

Teātra darbnīcā apgūstam aktiermākslas pamatus, strādājam ar tekstiem, praktizējam franču valodu, spēlējot teātri franču valodā. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem brīvāk izteikties franču valodā mutvārdos, trenēt izrunu, pildot uzdevumus atsevišķi, nelielās grupās, visiem kopā. Sesijas beigās paredzēts neliels priekšnesums.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Maksa par kursu: 144 eur

Nodarbības bērniem (5-8 gadi):  10.01.-29.05.2020. piektdienās plkst. 17.30-18.30

Nodarbības pusaudžiem (9-15 gadi):  11.01.-28.03.2020. sestdienās plkst. 15.15-16.45

 

LASĪŠANAS KLUBS

10h, 1x ned. 60 min.

Lasīšanas klubā mācāmies lasīt un izlasīt, stāstīt un atstāstīt, vērtēt, runāt par to, kas patīk vai nē un kāpēc, lasām pie sevis un skaļā balsī, spēlējamies ar franču valodu.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Vecums: 9-12 gadi
Maksa par kursu: 60 eur

Sesija: 2020.gada nodarbību datumi tiks precizēti