Tematiskās nodarbības

FONĒTIKA UN IZRUNA

12h, 1x ned. 60 min.

Nodarbībās izmantojam spēles, dziesmas, trenējam ne tikai izrunu, bet arī valodas ritmu un intonāciju, kas nereti izsaka tikpat daudz, cik vārdi.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Maksa par kursu: 96 eur

Nodarbības bērniem (7-10 gadi):  18.09.-11.12.2020. piektdienās plkst. 16.00-17.00

Nodarbības pusaudžiem (11-15 gadi):  26.09.-19.12.2020. sestdienās plkst. 14.00-15.00

TEĀTRA DARBNĪCA

18h, 1x nedēļā 60 vai 90 min.

Teātra darbnīcā apgūstam aktiermākslas pamatus, strādājam ar tekstiem, praktizējam franču valodu, spēlējot teātri franču valodā. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem brīvāk izteikties franču valodā mutvārdos, trenēt izrunu, pildot uzdevumus atsevišķi, nelielās grupās, visiem kopā. Sesijas beigās paredzēts neliels priekšnesums.

Franču valodas zināšanu līmenis: ar priekšzināšanām

Maksa par kursu: 144 eur

Nodarbības pusaudžiem (11-15 gadi):  26.09.-19.12.2020. sestdienās plkst. 15.15-16.45