Diplomi – franču valoda profesionāliem mērķiem

DFP (Diplôme de français profesionnel) ir pasaulē oficiāli atzīti Parīzes Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (CCI Paris Ile-de-France) izsniegti diplomi, kas ir piemēroti profesionālās vides prasībām un kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2 un C1 līmenī. Franču darījumu un profesionālās valodas eksāmeni praktiskā veidā novērtē spēju pielietot franču valodas zināšanas rakstos un mutvārdos reālās profesionālajā vidē sastopamās situācijās.
DFP Diplomatie & relations internationales apliecina franču valodas zināšanas diplomātijas un starptautisko attiecību sfērā.
VISI IEGŪTIE DIPLOMI IR BEZTERMIŅA!

Vairāk informācijas: agnese.kasparova@institut-francais.lv