Nodarbības uzņēmumiem

Mūsdienās vairākās svešvalodās runājoši darbinieki ir būtisks ieguvums uzņēmumam, kas jau strādā vai vēlas attīstīt savu darbību starptautiskā vidē. Francijas institūts izstrādā individuālas mācību programmas, kas ir pielāgotas uzņēmuma darbības sfērai un dažāda līmeņa darbinieku vajadzībām: vispārējā franču valoda, franču darījumu valoda, franču valodas nodarbības specifisku mērķu īstenošanai.
Pirms mācību uzsākšanas veicam detalizētu mācību mērķu analīzi un nosakām mācību dalībnieku franču valodas zināšanu līmeni. Nodarbības var tikt organizētas grupās un individuāli, tās var norisināties Francijas institūta telpās vai uzņēmumā uz vietas.

Mūsu piedāvātās nodarbības ļaus Jūsu darbiniekiem:
• piedalīties sarunās, kur franču valoda ir darba valoda (sapulces, telefona sarunas, darījumu slēgšana u.c.);
• apgūt un lietot Jūsu darbības jomā nepieciešamo leksiku (jurisprudence, diplomātija, klientu apkalpošana, banku, kultūras sektors, tūrisms, skaistumkopšana, veselība, izglītība u.c.);
• uzlabot franču valodas zināšanu līmeni, attīstot visas prasmes: lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana.

Lūdzam rakstītagnese.kasparova@institut-francais.lv