Vidēji intensīvā sesija

VISPĀRĒJIE KURSI (no 16 gadu vecuma )

OKTOBRIS–DECEMBRIS 2020

Vidēji intensīvā sesija

Nodarbības 3x nedēļā 120 min darba dienās

Pieteikšanās: no 15.09.2020.
Nodarbības: 05.10.–07.12.2020.

 

MAKSA PAR NODARBĪBĀM GRUPĀS NO 2020.GADA SEPTEMBRA

Ja jums pienākas kāda no atlaidēm vai vēlaties veikt maksājumu 2 daļās, reģistrējoties nodarbībām, rakstiet uz adresi kursi@institut-francais.lv

MĀCĪBU MAKSA PAR 48h KURSU:

Pilnā maksa par kursu klātienē: 289 eur

Maksa ar atlaidi klātienē: 279 eur (lojalitāte, skolēns, students, ģimene, pensionārs, bezdarbnieks) *

Maksa ar dubulto atlaidi klātienē: 249 eur **

Maksa par kursu tiešsaistē: 249 eur

 

* Lojalitātes atlaide (ja turpina mācības nākamajā sesijā vai kalendārā gada ietvaros) ģimenes atlaide (ja nodarbības apmeklē divi vai vairāki tiešie ģimenes locekļi). Skolēna, studenta, bezdarbnieka, pensionāra atlaides saņemšanai jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments, der ieskenēta kopija.
** Divu atlaižu summa.

Vispārējo franču valodas kursu nodarbībām atsevišķi jāiegādājas mācību grāmata un uzdevumu burtnīca. Mācību materiālus var iegādāties grāmatnīcā “Globuss”, Vaļņu ielā 26 vai www.gramatnicaglobuss.lv