Tarifi

NODARBĪBAS GRUPĀS NO 2020.GADA SEPTEMBRA

Ja jums pienākas kāda no atlaidēm vai vēlaties veikt maksājumu 2 daļās, reģistrējoties nodarbībām, rakstiet uz adresi kursi@institut-francais.lv

 

Vispārējā franču valoda pieaugušajiem

MĀCĪBU MAKSA PAR 48h KURSU:

Pilnā maksa par kursu klātienē: 289 eur

Maksa ar atlaidi klātienē: 279 eur (lojalitāte, skolēns, students, ģimene, pensionārs, bezdarbnieks) *

Maksa ar dubulto atlaidi klātienē: 249 eur **

Maksa par kursu tiešsaistē: 249 eur

 

Tematiskie kursi pieaugušajiem

MĀCĪBU MAKSA PAR 12h KURSU:

Maksa par kursu klātienē vai tiešsaistē: 96 eur

 

Vispārējā franču valoda bērniem

MĀCĪBU MAKSA PAR 32h KURSU:

Pilnā maksa par kursu klātienē: 189 eur

Maksa ar atlaidi klātienē: 179 eur (lojalitāte, ģimene) *

Maksa ar dubulto atlaidi klātienē: 159 eur **

Maksa par kursu tiešsaistē: 159 eur

 

 

Vispārējā franču valoda pusaudžiem

MĀCĪBU MAKSA PAR 48h KURSU:

Pilnā maksa par kursu klātienē: 269 eur

Maksa ar atlaidi klātienē: 259 eur (lojalitāte, ģimene) *

Maksa ar dubulto atlaidi klātienē: 239 eur **

Maksa par kursu tiešsaistē: 239 eur

 

Tematiskie kursi bērniem un pusaudžiem

MĀCĪBU MAKSA PAR 12h KURSU:

Maksa par kursu klātienē vai tiešsaistē: 96 eur

 

MĀCĪBU MAKSA PAR 18h KURSU:

Maksa par kursu klātienē vai tiešsaistē: 144 eur

INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS

 • Individuālās nodarbības Francijas institūta telpās vai tiešsaistē
  Vispārējais kurss: 35 eur par 60 min. nodarbību
  Specializētais kurss: 38 eur par 60 min. nodarbību
 • Individuālās nodarbības ārpus Francijas institūta telpām
  Vispārējais kurss: 38 eur par 60 min. nodarbību
  Specializētais kurss: 40 eur par 60 min. nodarbību

Noslēdzot līgumu uz 20+ stundām – 5% atlaide, uz 40+ stundām – 10% atlaide!

* Lojalitātes atlaide (ja turpina mācības nākamajā sesijā vai kalendārā gada ietvaros) ģimenes atlaide (ja nodarbības apmeklē divi vai vairāki tiešie ģimenes locekļi). Skolēna, studenta, bezdarbnieka, pensionāra atlaides saņemšanai jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments, der ieskenēta kopija.
** Divu atlaižu summa.

 

Vispārējo franču valodas kursu nodarbībām atsevišķi jāiegādājas mācību grāmata un uzdevumu burtnīca. Mācību materiālus var iegādāties grāmatnīcā “Globuss”, Vaļņu ielā 26 vai www.gramatnicaglobuss.lv

 

MAKSA PAR FRANČU VALODAS EKSĀMENIEM

 • DELF Prim A1.1
  EUR 57
 • DELF Tout public, Junior, Prim, Pro A1
  EUR 57
 • DELF Tout public, Junior, Prim, Pro A2
  EUR 64
 • DELF Tout public, Junior, Pro B1
  EUR 78
 • DELF Tout public, Junior, Pro B2
  EUR 93
 • DALF C1
  EUR 107
 • DALF C2
  EUR 121

Atlaide Francijas institūta studentiem un sadarbības partneriem – 10%

Reģistrējoties eksāmenam kursu sesijas sākumā, atlaide eksāmenam – 20%

 

MAKSA PAR FRANČU VALODAS EKSĀMENU DFP RI vai DFP Affaires

Informācija par tarifiem: agnese.kasparova@institut-francais.lv