Pieteikuma anketa pieaugušajiem

Pieteikuma anketa pieaugušajiem

2014. gada rudens vidēji intensīvā sesija un kursi padziļinātai valodas apguvei

Personas dati:
Kontaktinformācija:
Grupas izvēle

Apskatiet stundu sarakstu (sadaļā KURSI/PIETEIKŠANĀS) un izvēlieties Jums piemērotākās dienas un laikus. Ja iespējams, atzīmējiet 1.izvēles un 2.izvēles grupu *

Ja vēlaties apmeklēt kādu no specializētajiem kursiem (paralēli vispārējam kursam vai atsevišķi), izvēlieties Jūs interesējošo kursu.

Maksa par kursiem:

(vārds, uzvārds, personas kods VAI uzņēmuma nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs)

Papildus informācija:
Mācību nosacījumi