Sadarbība

Francijas un Latvijas divpusējā sadarbība Francijas institūta un Francijas vēstniecības sadarbības un kultūras dienesta kompetenču jomās balstās uz 1997. gada 14. aprīlī noslēgto Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības kultūras, izglītības, tehnikas, zinātnes un tehnoloģijas sadarbības līgumu.

Līgums stājies spēkā 1997. gada 1. septembrī, un ir stratēģijas pamatdokuments Francijas un Latvijas sadarbībai, līgumā uzskaitītajās jomās.

Tās ir:
Sadarbības franču valodas apguves un izglītības jomā;
Sadarbība kultūras un audiovizuālajā jomā;
Sadarbība augstākajā izglītībā;
Sadarbība zinātnē;
Sadarbība starp pašvaldībām.

Francijas un Latvijas divpusējās sadarbības mērķis ir dažādos veidos sekmēt Francijas pieredzes popularizēšanu Latvijā un Latvijas pieredzes izplatīšanu Francijā, tādejādi nostiprinot savstarpēju sapratni un saikni starp abām Eiropas Savienības un eirozonas dalībvalstīm.

Francijas institūta uzdevums ir nospraust un īstenot šo sadarbību divpusēju projektu veidā cieši līdzdarbojoties neskaitāmiem uzticamiem un augsti kvalificētiem vietējiem partneriem, aptverot 1997. gada līgumā noteikto plašo tēmu loku. Vienlaikus, lai veidotu Francijas un Latvijas speciālistu partnerības tīklu, Francijas institūts veicina Latvijas ekspertu vizīšu norisi Francijā.