Augstākā izglītība

Francijas vēstniecības Sadarbības un kultūras dienests un Francijas institūts veicina un atbalsta sadarbību starp Francijas un Latvijas augstskolām, sniedz informāciju par studiju iespējām Francijā, kā arī finansē mobilitāti.

 • Francijas pieredze Latvijas pārvaldes institūcijām
  Francijas vēstniecības Sadarbības un kultūras dienests ir izveidojis augsta līmeņa franču ekspertu vizīšu programmu, lai sniegtu atbalstu Latvijas pārvaldes institūcijām, īstenojot reformu procesu augstākajā izglītībā. Programmas mērķis ir iepazīstināt partnerus ar Francijas augstākās izglītības kvalitāti, specifiku un iespējām, nepieciešamības gadījumā tās piemērojot Latvijas izglītības sistēmai.
  Kā piemēru var minēt Francijas Inženierzinātņu grādu piešķiršanas komisijas pārstāvja vizīti, kurš iepazīstināja ar inženierzinātņu speciālistu sagatavošanas īpatnībām Francijā. Šī vizīte ir daļa no pieredzes apmaiņas programmas ar Francijas un Latvijas Izglītības ministrijas, augstskolu un Rektoru padomes pārstāvju piedalīšanos.
 •  Informācijas centrs par studijām Francijā Campus France
  Studentiem no Latvijas, kuri vēlas turpināt mācības Francijā, ir iespējams saņemt informāciju 2013. gadā atklātajā Informācijas centrā par studijām Francijā Campus France. Katru ceturtdienu no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 noris tikšanās ar Campus France Latvijas pārstāvjiem. Latvijas augstskolās notiek informatīvi semināri par studiju iespējām Francijā.

Campus France Studijas Francija 2018

 • Stipendijas studentiem no Latvijas
  Katru gadu Francijas valdība piešķir stipendijas studentiem no Latvijas maģistrantūras vai doktorantūras studijām Francijā.
  Pieteikšanās maģistrantūras un doktorantūras studijām tiek izsludināta martā. Precīzas norādes par pieteikumu iesniegšanu meklējiet Francijas institūta interneta vietnē.