Franču valoda

Francijas institūts Latvijā popularizē franču valodu un sniedz atbalstu skolām, kurās māca franču valodu. Ir īstenoti vairāki ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības projekti.

 • Žila Verna Rīgas franču skola
  Kopš tās dibināšanas 2007. gadā, kas notika ar Francijas vēstniecības Latvijas Republikā atbalstu, Žila Verna Rīgas franču skola ar savu darbību aktīvi veicina Rīgas starptautisko atpazīstamību un vitalitāti.
  Skola bērniem piedāvā mācības franču valodā: pirmsskolas (mazajā, vidējā un lielajā grupā) un pamatskolas (no CP līdz CM2) līmenī.
  Žila Verna Rīgas Franču skola ir saņēmusi Francijas un Latvijas Izglītības ministrijas akreditāciju.
  Mācību programmu saturs atbilst Latvijas izglītības standartam.
  Skolas darbu koordinē Žila Verna Rīgas Franču skolas vecāku biedrība APECEF.
  No 2014. gada oktobra Francijas institūts nodrošina franču valodas kursus skolas audzēkņu vecākiem.
 • Franču valoda Latvijā
  Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas statistikas datiem, franču valoda Latvijā mācīto svešvalodu klāstā ierindojas ceturtajā vietā aiz angļu, krievu un vācu valodas.
 • Rīgas Franču licejs
  Rīgas Franču licejs ir nozīmīgs un vēsturisks Francijas institūta sadarbības partneris, un vienīgā skola Latvijā, kurā jau no pirmās klases (atbilst sagatavošanās klasei Francijā) var apgūt franču valodu.
 • Sadarbības veidi
  Rīgā – franču lektors vada franču valodas nodarbības Rīgas Franču licejā, un Latvijas Kultūras akadēmijā.
  Franču valodas lektors-praktikants strādā Daugavpils Universitātē.
 • Franču valodas apmācība Latvijas valsts iestāžu darbiniekiem
  Latvija pievienojās Starptautiskajai Frankofonijas organizācijai (OIF) kā tās novērotājvalsts 2008. gadā. Francijas institūts Latvijā nodrošina franču valodas apmācību Latvijas valsts iestāžu darbiniekiem programmas „franču valoda diplomātijā un valsts pārvaldē” ietvaros. Šo programmu finansē Starptautiskā Frankofonijas organizācija.
 • Frankofonija un Eiropas valodu diena
  Frankofonija
  Frankofonijas mēnesī (martā) tiek rīkoti dažādi ar franču valodu izklaidējoši pasākumi: tulkojumu konkurss, frankofono dziesmu konkurss un dzejas lasījumu konkurss.
  Frankofonijas ietvaros, sadarbībā ar franču valodas skolotāju asociāciju, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē noris franču valodas olimpiādes.
  Eiropas valodu diena
  Katru gadu Francijas institūts Latvijā piedalās Eiropas valodu dienas pasākumos, lai popularizētu franču valodu un iepazīstinātu jauniešus ar franču valodas kursu piedāvājumu.