Pašvaldības

Vairākas Francijas un Latvijas pašvaldības ir noslēgušas savstarpējās sadarbības vai partnerības līgumus. Francijas vēstniecības Sadarbības un kultūras dienests veicina un sekmē šo apmaiņu un jaunu līgumu noslēgšanu.

 •  Sadarbības projekti
  Katra pašvaldība pati nosaka savas saistības ar sadarbības partneri. Kopīgie projekti skar dažādas jomas: kultūra, izglītība, teritorijas labiekārtošana, kultūras mantojums, vide, tūrisms, sports, ekonomiskā attīstība.
 • Noslēgtie sadarbības līgumi
  Sadarbības līgumus ar 14 Latvijas pašvaldībām šobrīd ir noslēgušas 12 Francijas pašvaldības. Noslēgtie līgumi paredz 23 sadarbības projektu īstenošanu ; projektos iesaistītas dažādu līmeņu pašvaldības: reģioni, departamenti un pilsētas.
 • Sadarbības piemēri
  Jūrmala un Kabūra
  Sadarbība starp abām pilsētām aizsākās 1974. gadā. Nākamgad sadarbība starp Jūrmalu un Kabūru tiks atzīmēta īpašā veidā – ar izstādi, kas veltīta franču rakstniekam Marselam Prustam. Rakstnieks regulāri uzturējies Kabūrā, pilsētā, no kuras viņš iedvesmojies, lai radītu savu iedomāto pilsētu Balbeku Normandijas krastā. Izstāde iecerēta Jūrmalas pilsētas muzejā. Projekta ietvaros notiks arī zinātniska konference ar franču un latviešu M. Prusta daiļrades speciālistu piedalīšanos. Izstādes kuratore Helēna Demakova š.g. septembrī apmeklēja Kabūru, lai izstrādātu izstādes projektu, satiktos ar Kabūras pašvaldības pārstāvjiem un Marsela Prusta literārās biedrības aktīvistiem.

  gastronomie affiche Bordo un Rīga
  Katru gadu Bordo pilsēta piešķir vienu stipendiju studentam no Latvijas franču valodas apguvei kursos Bordo. Abu pilsētu sadraudzības līgums ir noslēgts 1993. gadā. Atzīmējot šīs sadraudzības divdesmito gadadienu, sadarbībā ar Francijas institūtu, laikā no 2013. gada 20. līdz 27. novembrim Rīgā notika Francijas garšas nedēļa.

  Rieijmalmezona un Jelgava
  Rieijmalmezonas un Jelgavas pilsētas sadarbība kultūrā, izglītībā, sportā un ekonomikā aizsākās 2007. gadā. Tās ietvaros ir noslēgta vienošanās starp Santosdimonas Viesmīlības un uzņēmumu vadības liceju Senklū un Jelgavas amatu vidusskolu, kas paredz audzēkņu un pasniedzēju apmaiņu.