Zinātne

> Elektroniskais biļetens n°15

 

Francijas institūts un Francijas vēstniecības Sadarbības un kultūras dienests veicina Francijas – Latvijas sadarbību zinātnes un pētniecības jomā, un ir nozīmīgākie augstskolu un pētniecības iestāžu partneri.

Jaunākās zinātnes norises Latvijā

 • Elektroniskie biļeteni
  Katru trimestri tiek publicēti raksti par jaunākajām zinātnes norisēm Latvijā. Tie ir brīvi pieejami internetā. Elektroniskie biļeteni iztirzā zinātniskās aktualitātes par dažādām tēmām: pētījumu politika, augstākā izglītība, divpusējā un starptautiskā sadarbība un inovācijas.
 • Informatīvā lapa Curie+
  Informatīvā lapa Curie+ ir dokuments, kas apkopo faktus par zinātnes un pētniecības stāvokli Latvijā. Francijas institūta sagatavotā informatīvā lapa tiek veidota sadarbībā ar Zinātnes un Tehnoloģiju observatoriju.
 • Pasākumi zinātnes popularizēšanai
  Francijas institūts Latvijā rīko izstādes plašam publikas lokam un piedalās zinātnes popularizēšanas pasākumos.
  Dažādu Latvijas pilsētu bibliotēkās, iestādēs un universitātēs apskatāmas tematiskās izstādes. Francijas institūta telpās un citviet tiek piedāvātas arī interaktīvās izstādes, tās tiek rīkotas sadarbībā ar Zinātniskajiem centriem Francijā.
  Katru gadu Francijas institūts Latvijā piedalās Zinātnieku nakts pasākumos, kā arī augstskolu rīkotajos zinātnei veltītajos festivālos.

Mobilitāte

 • Franču pētnieku mobilitāte Latvijā
  Lai veicinātu augstskolu un pētniecības iestāžu savstarpējo apmaiņu, un dotu iespēju franču pētniekiem un zinātniekiem ļauj nodibināt pirmos kontaktus Latvijā, tiek rīkotas atsevišķas franču pētnieku vizītes Latvijā.
 • Francijas valdības stipendiju programma doktorantūras studijām
  Katru gadu Francijas valdības stipendiju programma doktorantūras studijām sniedz finansējumu promocijas darbu izstrādei divu vadītāju (viens Latvijā un otrs – Francijā) vadībā.
 • Hubert Curien partnerības programma „Osmoze”
  Kopš 2002. gada, kad stājās spēkā vienošanās starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Francijas Republikas Ārlietu un Eiropas lietu ministriju, darbojas Hubert Curien partnerības programma „Osmoze”.  Programma finansiāli atbalsta mobilitāti zinātnisko pētījumu īstenošanai, ļaujot izveidot augsta līmeņa ilgtermiņa sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām. Pieteikšanās programmai “Osmoze”, Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 31. maijs.