Mākslinieku rezidences

Ar mākslinieku rezidenču programmu palīdzību Francijas institūts Latvijā atbalsta jaunos māksliniekus un māksliniecisko mobilitāti kopumā. Rezidenču programmas ietvaros mākslinieki saņem stipendiju vai arī iespēju izmantot mājokli, tādejādi viņi vairākas nedēļas vai pat mēnešus var uzturēties ārzemēs. Programmas galvenais mērķis ir attīstīt radošo darbu, veicināt jaunu, vēl nebijušu māksliniecisko formu un izpausmju tapšanu, kā arī radošo personību tikšanos un pieredzes apmaiņu.

 

Rezidences

 

  • 140 privāti un valsts atbalsta veidi māksliniekiem : visaptverošs ceļvedis
    Francijas Nacionālā vizuālās mākslas centra (Centre national des arts plastiques (CNAP)) sagatavotais izdevums apkopojis visus Francijā pieejamos privātos un publiskos mākslinieku atbalsta veidus (140 privāti un valsts atbalsta veidi māksliniekiem : visaptverošs ceļvedis).
    Izdevumā publicētas vairākas intervijas ar fondu, asociāciju un iestāžu vadītājiem, kas darbojas, lai sniegtu atbalstu māksliniekiem. Ceļvedis sadalīts pa mākslas nozarēm un piedāvā arī visaptverošas atbalsta programmas, cenas, konkursus, stipendijas un mākslas izstādes.
  • Francijas rezidenču ceļvedis
    Profesionāļu radošās darbības un informācijas atbalsta ietvaros Valsts plastiskās mākslas centrs (Centre national des arts plastiques) laidis klajā izdevumu 196 rezidences Francijā. Tas ir praktisks ceļvedis, kas veltīts māksliniekiem, izstāžu kuratoriem, kritiķiem, mākslas teorētiķiem un vēsturniekiem domātām rezidencēm. Izdevums laists klajā CNAP sērijas « Mūsdienu mākslas ceļveži » ietvaros un ir veltīts visiem mākslas nozares darbiniekiem.