Institūta viesi

Pasākumu sērija “Institūta viesis” atgriežas pie savas auditorijas, aicinot uz sarunu par tēmu “Radošo pieeju prakse pārejas politikas ieviešanā pilsētvidē”.

Vakara viesi no Francijas: Abira Belaida, Briss Žiakalone, Aleksis Alamels.

Klimata un ekoloģijas krīze, kas satricina mūsu institūcijas, liek mums pārskatīt mūsu domāšanas veidu un rīcību. Šie satricinājumi vienlaikus aicina izvērtēt gan mūsu jaunrades un pilsētbūvniecības , gan arī sociālās dzīves paradumus:

  • Jaunrade: Vai mums jāturpina ražot jaunus priekšmetus? Vai mums jāveido izstādes ar mākslas darbiem, kuri tiek vesti no otras pasaules malas? Vai mums jāveido īstermiņa mākslas un dizaina priekšmeti?
  • Pilsētvides veidošanas politika: Kā mums jārīkojas, lai pilsētvides projekti īsteni iedvesmojas no teritorijas ekoloģiskās, sociālās un socioloģiskās komponentes? Kā popularizēt vietējo materiālu un pārstrādāto resursu izmantošanu pilsētvidē?
  • Sociālie paradumi: Kāda ir mūsdienu mākslinieciskās un pilsētvides attīstības ietekme uz sociālās mijiedarbības modeli? Vai atteikšanās pieņemt pilsētvides un mākslas jomā dominējošos paraugus būtu uzskatāma par dominēšanas kā tādas apšaubīšanu ?