Līdzdalība zinātnē: nozīmīgs instruments vietējās ekonomikas atbalstam

Tomā Egli, nevalstiskās organizācijas Objectif Sciences International dibinātājs, piedalīsies Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā seminārā par sabiedrības līdzdalību zinātnes attīstībā. Egli dalīsies savā pieredzē un redzējumā par to, kāds ir šīs līdzdalības ieguldījums ne tikai zinātnē, bet arī tautsaimniecībā un sociālajā jomā.

 

“Līdzdalības zinātne un pētniecība ir zinātnisko zināšanu ražošanas veidi, kuros līdzās pētniekiem individuāli vai kolektīvi, aktīvi un apzināti piedalās pilsoniskās sabiedrības dalībnieki”
Līdzdalības zinātnes un pētniecības harta