Francijas institūta Latvijā
vispārējie komercnoteikumi
01.12.2020.

1.PIETEIKŠANĀS, PASŪTĪJUMS

Kursi

1.1. Apstiprinot pasūtījumu, klients apliecina, ka piekrīt Francijas institūta vispārējiem komercnoteikumiem, kā arī viņa personas datu apstrādei un izmantošanai Francijas institūta datu konfidencialitātes politikas ietvaros.
1.2. Klientam ir tiesības saņemt atlaidi: vispārējiem kursiem pieaugušajiem - lojalitātes, skolēna, studenta, bezdarbnieka, pensionāra, ģimenes atlaide; vispārējiem kursiem bērniem un pusaudžiem: lojalitātes, ģimenes atlaide. Reģistrējoties kursiem, lūgums par to informēt valodas centru, rakstot uz kursi@institut-francais.lv  vai zvanot 67 20 18 58.
1.3. Mācību grāmatu izmaksas nav iekļautas kursu cenā.

Starptautiski atzīti eksāmeni

1.4. Reģistrācija eksāmeniem, kas apliecina franču valodas zināšanas ar starptautiski atzītu diplomu, notiek Francijas institūta pieteikšanās platformā pieteikšanās periodos, kas iepriekš paziņoti Institūta mājaslapā. Pieteikums ir spēkā pēc maksājuma veikšanas.

Mediatēka

1.5. Apmeklētāji, kas vēlas paņemt materiālus līdzņemšanai, var pierakstīties mediatēkā un saņemt mediatēkas abonementa karti uz 1 gadu.
1.6. Francijas institūts Latvijā piedāvā bezmaksas piekļuvi mediatēkas pakalpojumiem sadarbības partneriem, kā arī Francijas institūta Latvijā franču valodas kursu studentiem.
1.7. Pierakstīšanās mediatēkā ir maksas pakalpojums:

  • pilna maksa: 20,00€
  • tarifs ar atlaidi: 10,00€ (bērniem, skolēniem, studentiem, skolotājiem, tulkiem un tulkotājiem, bezdarbniekiem, pensionāriem un apmeklētājiem, kuri mediatēkā ir pierakstīti vairāk nekā 4 gadus)

1.8. Mediatēkas kartes nozaudēšanas gadījumā, jaunas kartes izgatavošana maksā 5,00 €.

2. APMAKSAS KĀRTĪBA

Kursi

2.1. Samaksa par kursiem ir jāveic 5 kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pirms kursu sākuma, pretējā gadījumā Institūta vadība patur tiesības anulēt rezervēto vietu grupā.
2.2. Ja kurss ir sācies, maksa par kursiem ir jāveic pilnā apmērā.
2.3. Maksa par kursiem jāveic ar bankas pārskaitījumu.

Maksa par starptautiski atzītiem diplomiem

2.4. Maksājums par eksāmenu starptautiski atzīta diploma iegūšanai jāveic pilnā apmērā, piesakoties eksāmenam.
2.5. Francijas institūta studenti, kuri vienlaicīgi piesakās kursiem un DELF DALF eksāmeniem, saņem atlaidi DELF-DALF eksāmenu kārtošanai.  Lūgums iepazīties ar Francijas institūta cenrādi vai sazināties ar valodas centru kursi@institut-francais.lv vai 67 20 18 58.
2.6. Juridiskas personas saņem atlaidi DELF-DALF eksāmenu kārtošanai, ja maksājums tiek veikts par desmit eksāmeniem.  Lūgums iepazīties ar Francijas institūta cenrādi vai sazināties ar valodas centru  kursi@institut-francais.lv vai 67 20 18 58.
2.7. Maksājums jāveic ar bankas pārskaitījumu.

Mediatēka

2.8. Reģistrējoties vispārējiem kursiem, mediatēkas lasītāja karte tiek izsniegta bez maksas
2.9. Mediatēkas lasītāja kartes iegāde, ārpus reģistrācijas vispārējiem kursiem, notiek uz vietas ar apmaksu skaidrā naudā, uzrādot aizpildītu reģistrācijas veidlapu. Rēķins pēc pieprasījuma var tikt rediģēts, nosakot apmaksas termiņu 5 kalendāro dienu apmērā.

3.KURSU UN EKSĀMENU ATTEIKUMA UN ATMAKSAS NOSACĪJUMI

3.1. Atteikuma periods ir 14 kalendārās dienas. Klientam ir tiesības pieprasīt atmaksu šī termiņa ietvaros, sākot no brīža, kad uz klienta norādīto e-pastu tiek nosūtīts rēķins, kas tiek izrakstīts franču un latviešu valodā.
3.2. Izmantojot 14 dienu atteikuma tiesības, klientam ir pienākums veikt samaksu par apmeklētajām nodarbībām.
3.3. Ja grupa tiek slēgta nepietiekama kursu dalībnieku skaita dēļ un dalībnieks nevar apmeklēt citu kursu, tad Francijas institūts Latvijā atgriež iemaksāto summu pilnā apmērā.
3.4. Ja Latvijas kompetentās iestādes pieņem lēmumu par epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, Francijas institūts Latvijā pārceļ nodarbības uz tiešsaisti bez iespējas atgriezt maksājumu par kursiem. Ja nodarbības bērniem, kas jaunāki par 9 gadiem, nevar tikt nodrošinātas tiešsaistē, var tikt piemēroti īpaši noteikumi.
3.5. Ņemot vērā Francijas institūta Latvijā vienošanos ar France Education international un CCI Ile-de-France, samaksa par starptautiski atzītiem diplomiem var tikt atgriezta ne vēlāk kā 14 dienas pirms noteiktā eksāmena datuma. Par iespēju pārcelt eksāmena kārtošanu uz citu sesiju lūgums sazināties ar Francijas institūta Latvijā valodas centru kursi@institut-francais.lv vai 67 20 18 58.
3.6. Persona, kura apmeklē individuālās nodarbības, apņemas informēt valodas centru vismaz 24h iepriekš par nodarbības neapmeklēšanu. Pretējā gadījumā pakalpojums tiks uzskatīts par sniegtu, nodarbība netiks pārcelta un par to tiks sastādīts rēķins.

4.SODA NAUDA PAR KAVĒTU MAKSĀJUMU

Kavēts maksājums par kursiem vai eksāmenu

4.1. Kavēta maksājuma gadījumā, tiek piemērots līgumsods 0.5% apmērā no kursa maksas par katru nokavēto dienu. Ja rēķins netiek apmaksāts pēc trīs atgādinājumiem e-pastā un/vai telefoniski, Institūts patur tiesības vērsties pie parādu piedziņas kompānijas.

Mediatēkas izsniegtā materiāla nozaudēšana vai bojāšana

4.2. Abonentiem ir iespēja pagarināt dokumentu lietošanas termiņu.
4.3. Ja dokumenti netiek atgriezti līdz norādītajam datumam, tiek piemērota soda nauda – 5, 00 € par mēnesi, laika posmā līdz 2 mēnešiem. Pēc šī perioda, neatgrieztais dokuments tiek uzskatīts par nozaudētu un Francijas institūts Latvijā pierstāda rēķinu par šī dokumenta kataloga vērtību, kāda tā ir rēķina sastādīšanas brīdī.
4.4. Ja dokuments vairs netiek izdots vai nav pieejams savā sākotnējā formātā, tiek piestādīts rēķins par standartizētu summu 20 € par vienu grāmatu vai 30 € par vienu mediju audio vai video formātā.
4.5. Ja dokuments tiek atgriezts bojāts vai iznīcināts, tiek piemērota iepriekš minētā procedūra.

5.INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS UN NODARBĪBAS UZŅĒMUMIEM

5.1. Individuālo nodarbību un uzņēmumiem organizēto nodarbību nosacījumi tiek atrunāti atsevišķi, Francijas institūtam Latvijā parakstot vienošanos ar klientu.
5.2. Ja kursi notiek tiešsaistē, nosacījumi tiek norādīti rēķinā, bet var tikt lūgts parakstīt vienošanos ar klientu un parakstīto skanēto versiju nosūtīt Francijas institūtam.
5.3. Augstāk minētais 3.4. pants tiek attiecināts arī uz individuālajām nodarbībām un nodarbībām uzņēmumiem.
5.4. Noslēdzot līgumu uz 20 vai vairāk stundām, tiek piemērota -5% atlaide, uz 40 un vairāk stundām -10% atlaide.
5.5. Individuālu nodarbību komplektus ar noteiktu stundu skaitu ir iespējams rezervēt tiešsaistē. Lai veiktu personalizētu individuālo kursu pieteikumu, ir jāvēršas FIL Kursu nodaļā: kursi@institut-francais.lv vai 67 20 18 58.

 

Francijas institūta Latvijā konfidencialitātes politika
01.07.2020.

Esošā privātuma politika nosaka un informē par veidu, kā Francijas institūts Latvijā izmanto un aizsargā personas datus, kurus jūs nododiet mūsu rīcībā brīdī, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus.

Lūdzam ņemt vērā, ka Francijas institūts šo privātuma politiku var jebkurā brīdī mainīt un papildināt jo īpaši, lai ievērotu jebkuru likumdošanas, normatīvu, jurisprudences vai tehnoloģiju attīstību. Šādā gadījumā šīs privātuma politikas mājaslapas augšpusē būs skaidri norādīts tās atjaunināšanas datums.  Šīs izmaiņas tiek attiecinātas uz Lietotāju līdz ar to atjauninājumu publicēšanas brīdi mājaslapā. Tādējādi, lai Lietotājs iepazītos ar veiktajām izmaiņām, viņam ir regulāri jāpārskata esošā privātuma un sīkfailu lietošanas politika.

Francijas institūts Latvijā vāc un apstrādā personas datus, kas ir atbilstoši, adekvāti, nav pārmērīgi un ir nepieciešami iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai. Francijas institūts Latvijā veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati ir precīzi, pilnīgi, un nepieciešamības gadījumā atjaunināti.

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kuru Eiropas Parlaments pieņēma 2016. gada 14. aprīlī, un 1978. gada 6. janvāra Datu aizsardzības likumu, mēs informējam jūs par sekojošo:

1.INFORMĀCIJAS APSTRĀDĀTĀJA IDENTITĀTE

Informācijas pārvaldītājs ir Francijas institūts Latvijā ar juridisko adresi Elizabetes ielā 59, Rīgā, LV-1050, Latvijā.
Tel..: + 371 67 20 18 51

a.Informācijas apstrādes mērķis

Francijas institūts Latvijā apņemas saņemt attiecīgo personu piekrišanu, tiklīdz tas ir nepieciešams, un informēt viņus par viņu datu apstrādi. Mums jūsu personas dati ir jāapstrādā sekojošos gadījumos :

  • Kolīdz jūs pierakstāties kādam no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem;
  • Kolīdz jūs izmantojat kādu no mūsu pakalpojumiem;
  • Kolīdz jūs izmantojat mūsu mājaslapu;
  • Kolīdz jūs mums piegādājat preci vai sniedzat pakalpojumus;
  • Kolīdz jūs piedalāties mūsu rīkotajos konkursos, pasākumos, sabierisko attiecību vai komunikācijas pasākumos;
  • Kolīdz jūs piekrītat saņemt mūsu jaunumu vēstules un cita veida komerciālu informāciju no mūsu puses;
  • Kolīdz jūs vēlaties pieteikties vakancei;
  • Kolīdz jūs nodibināt kontaktu ar mums, lai uzdotu jautājumus vai izteiktu pretenzijas.

Videonovērošanas gadījumā videonovērošanas sistēmas apkopotie dati tiek glabāti vienīgi to primāro mērķu sasniegšanai, proti, Institūta aizsardzībai. Attēli var tikt nodoti policijai gadījumā, ja to ir pieprasījuši attiecīgie dienesti. Videonovērošanas ieraksti tiek uzglabāti drošībā un ne ilgāk kā vienu mēnesi. Institūta apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt jebkura videokameras ieraksta kopiju, kurā tie ir redzami vai kurā tie ir skaidri identificējami. Ar Francijas institūta atļauju attiecīgais ieraksts tiks nodots personai, kura ir iesniegusi rakstisku pieprasījumu.

b.Sīkdatņu politika

Lietotajs tiek informēts, ka turpinot pārlūkot vietni, viņš piekrīt sīkdatņu izmantošanai, kas paredzētas, lai piedāvātu viņa interesēm pielāgoty saturu un pakalpojumus. Sīkdatnes ir datu bloks,kas neļauj identificēt lietotājus, bet tiek izmantots, lai saglabātu pārlūkošanas vietnē skatīto informāciju.  Lietotājam ir visas iepriekš minētās tiesības attiecībā uz personas datiem,  kuras tiek nodotas izmantojot sīkdatnes.

2.INFORMĀCIJU SAŅĒMĒJI

Francijas institūts ir vienīgais Jūsu personas datu saņēmējs. Šī informācija, neatkarīgi no tā vai individuāla vai grupā, nekad netiks nodota trešajai personai, neskatoties uz to, kāda pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus Francijas institūts izmanto (atsevišķu informāciju par tiem skatīt 7. punktā). Ne Francijas institūts Latvijā, ne arī kāds no tā pakalpojumu sniedzējiem, vienalga kurš tas būtu, nevar izmantot institūta apmeklētāju, klientu un lietotāju datus komerciāliem nolūkiem.

3.DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Francijas institūts Jūsu personas datus uzglabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati bija ievākti.

4.DATU UZGLABĀŠANAS TIESĪBAS UN BRĪVĪBA

Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, kuras jūs varat izmantot, rakstot mums uz 1. punktā minēto pasta adresi vai uz sekojošo e-pastu:  communication@institut-francais.lv

a.Piekļuve datiem un to tālāka izmantošana

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas attiecas uz jums.
Tomēr, ņemot vērā Francijas institūta pienākumu nodrošināt personas datu apstrādes drošību un konfidencialitāti, mēs jūs informējam, ka jūsu pieteikums tiks izskatīts ar nosacījumu, ka jūs pierādāt savu identitāti, sagatavojot skanētu spēkā esošu identitāti apliecinoša dokumenta versiju vai jūsu parakstītu derīgu personu apliecinoša dokumenta kopiju.
Francijas institūts informē, ka tas patur tiesības nepieciešamības gadījumā iebilst pret acīmredzami ļaunprātīgiem pieteikumiem (pēc to skaita, atkārtojoša rakstura vai sistemātiskuma).

b.Datu labošanas tiesības

Saskaņā ar šīm tiesībām likums dod jums atļauj pieprasīt jūsu datu labojumus, atjaunināšanu, bloķēšanu vai dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam), kas var būt neprecīzi vai kļūdaini, nepilnīgi vai novecojuši.
Tāpat jūs varat noteikt vispārīgas un konkrētas vadlīnijas par personas datu likteni pēc jūsu nāves. Šajā gadījumā mirušās personas mantiniekiem ir tiesības pieprasīt ņemt vērā tuvinieka nāvi un / vai prasīt veikt vajadzīgos atjauninājumus.

c.Tiesības celt iebildumu

Šo tiesību īstenošana ir iespējama tikai vienā no divām situācijām:

1.Ja šo tiesību izmantošana pamatota ar likumīgiem iemesliem;
2.Ja šo tiesību īstenošana ir paredzēta, lai novērstu to, ka iegūtie dati tiek izmantoti komerciāliem izpētes nolūkiem.

5.INFORMĀCIJA, KAS ATTIECINĀMA UZ NEPILNGADĪGAJIEM

Lai saņemtu personas datus no nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 16 gadiem, Francijas institūts apņemas iegūt bērna vecāku vai likumīgā aizbildņa atļauju pirms šī bērna personas datu izmantošanas.

6.SOCIĀLIE TĪKLI

Saistībā ar satura kopīgošanu sociālajos tīklos mājaslapa www.institut-francais.lv izmanto vairākas lietojumprogrammas saskarnes. Lietotājs apliecina, ka ir iepzinies ar YouTube, Facebook, Google, Instagram un Twitter pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

7.ATBILDES LAIKS

Francijas institūts Latvijā apņemas atbildēt uz Jūsu pieprasījumu par piekļuvi personas datiem, to labošanu vai iebildumu vai jebkuru citu pieprasījumu pēc papildu informācijas pamatotā laika periodā, kas nedrīkst pārsniegt 1 mēnesi pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

8.ATZĪTIE PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI UN PĀRSŪTĪŠANA UZ TREŠO EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTI

Francijas institūts Latvijā informē, ka izmanto pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai atvieglotu jūsu iesniegto datu apkopošanu un apstrādi. Šie pakalpojumu sniedzēji atrodas Eiropas Savienībā, jeb jūsu datu izvietošana un uzglabāšana notiek Eiropas Savienībā, un pakalpojumu sniedzēju infrastruktūra ir izstrādāta, lai aizsargātu no visa veida ielaušanās.

Francijas institūts Latvijā jau agrāk ir nodrošinājis atbilstošu drošības pasākumu ievērošanu un seko stingriem konfidencialitātes, datu izmantošanas un aizsardzības nosacījumiem. Programmatūras, kuras izmanto Francijas institūts Latvijā un kuras izmanto pakalpojumu sniedzēji, ņem vērā personas datu aizsardzības principus, sākot ar datu saņemšanas brīdi tik ilgi, cik tas ir paredzēts, un uzglabā tos tik ilgi, kā to paredz noteikumi.

9.SŪDZĪBA KOMPETENTĀS IESTĀDĒS

Ja jūs uzskatāt, ka Francijas institūts neievēro savus pienākumus attiecībā uz Jūsu personas datiem, jūs varat vērsties ar sūdzību vai lūgumu kompetentā iestādē.