Mūsu kolektīvs

Francijas institūta Latvijā direktore. Padomniece sadarbības un kultūras jautājumos.

Veronika DISOSUĀ / Véronique DUSSAUSSOIS

Direktore
Zināšanu, sabiedrības un inovāciju nodaļa. Sadarbība izglītībā un zinātnē. Diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām. Sadarbība valsts pārvaldes jomā. Decentralizētā sadarbība. Institucionālā sadarbība.

Sandra URTĀNE

Direktores vietniece
Skatuves māksla. Vizuālā māksla, Arhitektūra un mantojums. Tūrisms. Prese un sabiedriskās attiecības. Finanšu līdzekļu piesaiste.

Dita PODSKOČIJA

Kultūras un audiovizuālā nodaļa. Komunikācijas un partnerības dienests.
Laikmetīgā mūzika. Kino. Mediji. Gastronomija. Kultūras industrija. Komunikācija par pasākumiem. Prese un sabiedriskās attiecības. Finanšu līzekļu piesaiste.

Elise GATE

Kultūras un audiovizuālā nodaļa. Komunikācijas un partnerības dienests.
Apkopes darbinieks

Anita BONDARE

Tehniskā nodrošinājuma dienests