Francijas institūts Latvijā

Francijas institūta Latvijā direktors. Francijas vēstniecības Latvijā padomnieks sadarbības un kultūras jautājumos.

Matjē LEPORINI / Mathieu LEPORINI

Direktors
Skatuves māksla. Vizuālā māksla, Arhitektūra un mantojums. Tūrisms. Prese un sabiedriskās attiecības. Finanšu līdzekļu piesaiste.

Dita PODSKOČIJA

Kultūras un audiovizuālā nodaļa. Komunikācijas un partnerības dienests.
Apkopes darbinieks

Anita BONDARE

Tehniskā nodrošinājuma dienests

Sadarbības un kultūras dienests

Francijas vēstniecības Latvijā padomnieks sadarbības un kultūras jautājumos. Francijas institūta Latvijā direktors,

Matjē LEPORINI / Mathieu LEPORINI

Conseiller de coopération et d'action culturelle près l'Ambassade de France en Lettonie