Iekšējās kārtības noteikumi

01.01.2020.

Informācija atjaunināta 2020.gada 14.oktobrī

NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ SANITĀRAJĀM PRASĪBĀM

Saistībā ar koronavīrusa izraisīto epidēmiju un 2020. gada 13. oktobrī valstī izsludinātajām direktīvām Francijas institūts Latvijā turpina pielāgoties un ievieš jaunas, pastiprinātas sanitārās prasības. Lai nodrošinātu ikvienas personas drošību, Francijas institūts Latvijā lūdz ikvienam, kas ierodas ēkā, ievērot sanitārās prasības:

 • Maskas un/vai viziera lietošana (Francijas institūts tos nenodrošina) Francijas institūta telpās ir obligāta – ikvienam, kurš Francijas institūtā ieradīsies bez maskas vai viziera, ieeja tiks liegta. Bērni, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, drīkst nelietot sejas aizargmaskas.
 • Noteiktās distances 2m/3m² uz cilvēku ievērošana
 • Roku dezinfekcija ar hidroalkoholisko gēlu pirms ieiešanas Francijas institūta telpās pa otrajām parādes durvīm, kā arī regulāra roku dezinfekcija
 • Klepot vai šķaudīt elkonī
 • Izmantot vienreizējās lietošanas kabatlakatiņus (Francijas institūts tos nenodrošina)

Franču valodas apguvējus par noteikumiem informē personāls, kā arī informācija pieejama institūtā izvietotajās afišās. Institūts patur tiesības atteikt ieeju tā telpās gadījumā, ja šie noteikumi netiek ievēroti, it īpaši attiecībā uz masku un/vai vizieru lietošanu, kas tādējādi radītu inficēšanās risku pārējiem apmeklētājiem un Institūta personālam.

Pirms Institūta sniegto pakalpojumu izmantošanas, tā apmeklētājiem var tikt lūgts aizpildīt apliecinājumu par savu veselības un savu tuvāko cilvēku veselības stāvokli. Šī informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši Francijas institūta konfidencialitātes politikai, kas pieejama šeit.

Pirms ierašanās mūsu telpās, lūgums iepriekš sazināties ar mums rakstiski info@institut-français.lv vai zvanot 67 20 18 51.

 

KURSI

 1. Nodarbību organizācija

1.1. Francijas institūts Latvijā (FIL) apņemas nodrošināt profesionālu franču valodas apmācību, balstītu uz Eiropas Padomes noteiktajām pamatnostādnēm un starptautiski atzītu franču valodas diplomu ieguvi. Nodarbības vada profesionāli un augsti kvalificēti franču valodas pasniedzēji.

1.2. FIL mācību programmas ir licencētas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

1.3. Nodarbības un eksāmeni noris FIL, Elizabetes ielā 59, vai FIL īrētās telpās Rīgas centrā un Jūrmalā.

1.4. Valodas centrs informē kursu dalībniekus par iespējām pieteikties valodas kursiem un eksāmeniem, lai iegūtu sekojošus starptautiski atzītus franču valodas zināšanas apstiprinošus diplomus: DELF-DALF (France Education international), profesionālās franču valodas diplomi DFP (CCI Paris Ile-de-France).

1.5. Latvijas Valsts svētku dienās nodarbības nenotiek, tās tiek pārceltas uz citu dienu.

 1. Nodarbību un eksāmenu norise

2.1. Nodarbību dalībnieku skaits grupā klātienē var variēt, ievērojot noteikumu 3m² uz vienu cilvēku. Dalībnieku skaits parastajās grupās – 10 līdz 14 cilvēki, cilvēku skaits mini grupās: 5 – 6 cilvēki. Šis skaits var tikt samazināts, sekojot COVID 19 vīrusa izplatības ierobežojumiem.

2.2. Ja grupā nepiesakās minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits, to var slēgt vai apvienot ar citu tā paša līmeņa grupu.

2.3. Ja Latvijas kompetentās iestādes pieņem lēmumu par epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, Francijas institūts Latvijā pārceļ nodarbības uz tiešsaisti bez iespējas atgriezt maksājumu par kursiem. Ja nodarbības bērniem, kas jaunāki par 9 gadiem, nevar tikt nodrošinātas tiešsaistē, var tikt piemēroti īpaši noteikumi.

2.4. Katrā 60 minūšu mācību periodā paredzēts 5 minūšu pārtraukums. Pārtraukuma garums var tikt mainīts, sekojot ieteikumiem attiecībā uz vīrusa COVID 19 izplatības ierobežojumiem.

2.5. Ja semestra laikā kursu dalībnieks vēlas mainīt mācību līmeni (ne vēlāk kā 3 nedēļas pēc mācību sesijas sākuma), par to rakstveidā jāinformē valodas centrs, līmeņa maiņa jāsaskaņo ar grupas pasniedzēju un valodas centru.

2.6. Lai pieteiktos eksāmeniem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kurā ir pieejama visa informācija, kas nepieciešama veiksmīgai eksāmena norisei.

2.7. Uzaicinājums uz eksāmenu starptautiski atzīta diploma iegūšanai tiek nosūtīts nedēļu pirms eksāmena norises datuma ar norādēm par eksāmena norises vietu, laiku un praktisku informāciju.

2.8. Uz eksāmeniem un to norisi tiek piemēroti tādi paši noteikumi kā kursiem.

2.9. DELF-DALF eksāmenu rezultāti ir pieejami 4 nedēļu laikā no to kārtošanas brīža. Gaidot eksāmena diplomu, ir iespējams saņemt pagaidu diplomu. Eksāmenu gala diplomu izsniedz France Éducation international 3 mēnešus pēc eksāmenu nokārtošanas. DFP eksāmenu rezultāti ir pieejami 4-8 nedēļas pēc eksāmenu kārtošanas. Diplomus izsniedz elektroniski, nosūtot uz kandidāta e-pasta adresi.

Apmācība un izmantotās metodes

3.1. FIL piedāvātā kursu programma un mācību procesā izmantotie papildu mācību materiāli ir izstrādāti balstoties uz jaunākajām mācību metodēm, kas paredzētas franču valodas kā svešvalodas apguvei.

3.2. Nodarbības notiek franču valodā, lai veicinātu kursu dalībnieku iejušanos franciskā vidē.

3.3. Semestra beigās vispārējās franču valodas grupām ir valodas pārbaudes tests, kas ļauj noteikt katra dalībnieka iegūto franču valodas zināšanu līmeni. Pēc testa veiksmīgas nokārtošanas kursu dalībnieks var pāriet uz nākamo līmeni. Ja tests nav nokārtots veiksmīgi, kursu dalībniekam var tikt piedāvāts kurss zināšanu līmeņa uzlabošanai un/vai kāds speciāls kurss.

3.4. Informāciju par bērna vai pusaudža sekmēm un nodarbību apmeklējumu vecāki var saņemt Valodas centrā vai arī kursu platformā Kiosque Arc En Ciel.

3.5. Lai semestra beigās saņemtu franču valodas zināšanu līmeni apliecinošu dokumentu vai citus FIL apstiprinātus dokumentus, jāvēršas Valodas centrā.

3.6. Valodas centrā kursu dalībnieks var saņemt konsultāciju par kursu dalībnieka zināšanu līmenim atbilstoša starptautiski atzīta diploma (DELF-DALF, DFP) iegūšanu.

 1. Kursu dalībnieka pienākumi

4.1. Kursu dalībnieks apņemas veicināt pozitīvu nodarbību norisi un respektēt citus kursu dalībniekus (reliģija, politiski, etniski jautājumi, utt.).

 1. Iekšējās kārtības noteikumi nepilngadīgajiem

5.1. Institūts atbild par bērnu drošību tikai nodarbības laikā. Pirms/pēc nodarbības par bērnu drošību ir atbildīgi vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki).

5.2. Bērni, kuriem ir 7 gadi vai vairāk, var patstāvīgi doties uz/no nodarbībām. Bērnus, kas jaunāki par 7 gadiem, uz nodarbībām ved kāds no pieaugušajiem, kurš nodarbības sākumā nodod bērnu skolotājam. Pēc nodarbības pieaugušais sagaida bērnu pie nodarbības telpas.

5.3. Institūts nenodrošina bērnu pieskatīšanu Institūta telpās. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vecāks, kuram jāizņem bērns, kavējas, viņa pienākums ir informēt par kavēšanos Institūta valodas centru (67201858) vai zvanīt uz Institūta informatīvo tālr. 67201851.

5.4. Ja bērna uzvedība traucē nodarbības norisi, Valodas centrs sazinās ar vecākiem. Ja bērns turpina traucēt nodarbības, viņu var izslēgt no vienas vai vairākām nodarbībām, neatlīdzinot neapmeklētās nodarbības.

5.5. Vecāku pienākums ir informēt FIL par bērna veselības problēmām, īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos, nodrošināt bērnu ar tiem.

5.6 Vecāku pienākums ir informēt bērnu par FIL iekšējās kārtības noteikumiem.

5.7. Atkarībā no sanitārās situācijas un ja nav iespējams ievērot noteikto attālumu 2m / 3m²  uz cilvēku, Institūts var lūgt pavadošo personu atstāt telpas, lai samazinātu cilvēku skaitu, kas vienlaicīgi atrodas vienā telpā.

5.8. Ja Latvijas kompetentās iestādes pieņem lēmumu par epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, Francijas institūts Latvijā pārceļ nodarbības uz tiešsaisti bez iespējas atgriezt maksājumu par kursiem. Ja nodarbības bērniem, kas jaunāki par 9 gadiem, nevar tikt nodrošinātas tiešsaistē, var tikt piemēroti īpaši noteikumi.

 

MEDIATĒKA

 1.Mediatēka nodrošina sekojošus pakalpojumus:

  • Piekļuve visam mediatēkas krājumam
  • Izsniegšana uz mājām (lielākajai daļai dokumentu)
  • Piekļuve digitālajai bibliotēkai CULTURETHÈQUE (www.culturetheque.com)
  • Piekļuve 4 planšetdatoriem
  • Piekļuve videospēlēm
  • Piekļuve virtuālajai realitātei
  • Piekļuve internetam Wi-Fi tīklā
  • Filmu skatīšanās uz vietas
  • Audio disku klausīšanās uz vietas
  • Frankofonā televīzija
  • Regulāra informācija par mediatēkas jaunieguvumiem
  • Kopēšanas pakalpojumi
  • Mediatēkas apmeklējums nelielām grupām
  • Piekļuve elektroniskajam katalogam tiešsaistē

Šie pakalpojumi var būt ierobežoti atkarībā no sanitārās situācijas, kas saistīta ar Covid-19 vīrusa izplatību.

 2. Materiālu izmantošana uz vietas

Mediatēka ir pieejama brīvi un bez maksas. Dokumenti ir klasificēti pēc starptautiskās klasifikācijas sistēmas Dewey. Elektroniskais katalogs palīdz orientēties materiālu meklēšanā.

Šie pakalpojumi var būt ierobežoti atkarībā no sanitārās situācijas, kas saistīta ar Covid-19 vīrusa izplatību.

 3.Pieteikšanās

3.1. Nepieciešamie dokumenti, lai noformētu pierakstu mediatēkā:

3.1.1. personu apliecinošs dokuments;,

 3.1.2. fotogrāfija,

3.1.3. atlaides saņemšanai jāuzrāda dokuments, kas apliecina attiecīgo statusu,

3.1.4. aizpildīta pieteikuma anketa,

3.1.5. nepilngadīgajiem: vecākiem/aizbildņiem ir jāparaksta Francijas institūta Latvijā iekšējās kārtības noteikumi.

Šie pakalpojumi var būt ierobežoti atkarībā no sanitārās situācijas, kas saistīta ar Covid-19 vīrusa izplatību.

 1. Rezervācija

Dokumentus var rezervēt uz vietas mediatēkā, interneta vietnē, pa tālruni vai e-pastu mediateka@institut-francais.lv  (rezervēšana iespējama, ja dokumentu jau ir paņēmis cits lasītājs).

5.Dokumentu nodošanas termiņa pagarināšana

Dokumentu nodošanas termiņu var pagarināt pa tālruni, interneta vietnē (https://opac-x-iflettonie.biblix.net/), rakstot uz e-pastu mediateka@institut-francais.lv vai uz vietas mediatēkā (katru dokumentu var rezervēt vienu reizi, ja dokumentu nav rezervējis kāds cits).

    6.Dokumentu izsniegšana

Mediatēkas kartes īpašnieki var aizņemties uz mājām dažādus dokumentus dažādos formātos (izņemot jaunākos žurnālus, noteiktus uzziņu materiālus un jaunumus).

Dokumenta veids Izsniedzamo vienību skaits Izsniegšanas ilgums
Grāmatas 5 3 nedēļas
Komiksi 3 3 nedēļas
Pedagoģiskie materiāli 3 1 nedēļa
Žurnāli 3 2 nedēļas
CD 4 2 nedēļas
DVD 2 2 nedēļas

 

 1. Planšetdatori, internets un videospēles

Mediatēkas kartes īpašniekiem bezmaksas tiek nodrošināta pieeja planšetdatoriem, internetam, videospēlēm un virtuālās realitātes spēlēm un pieredzēm.

Šie pakalpojumi var būt ierobežoti atkarībā no sanitārās situācijas, kas saistīta ar Covid-19 vīrusa izplatību.

 1. Elektroniskais katalogs

Mediatēkas elektroniskais katalogs ir pieejams vietnē: https://opac-x-iflettonie.biblix.net/

 1. Uzvedības normas

Apmeklētājiem:

9.1. Ir jārespektē Francijas institūta neitralitāte. Jebkāda veida propaganda, kā arī plakātu un afišu izvietošana ir aizliegta.

9.2. Mediatēkas telpās ir jāatturas no smēķēšanas, ēšanas un runāšanas skaļā balsī.

9.3. Mediatēkas telpās ir jāizvairās no jebkāda trokšņa radīšanas (piemēram, skaņām no mobilā tālruņa vai mūzikas atskaņotāja) un jāievēro klusums.

9.4. Ir jāciena citi apmeklētāji un mediatēkas personāls.

Apmeklētājiem ir jāievēro miers un klusums viņu rīcībā esošajās mediatēkas telpās.

 1. Materiālu izmantošana

10.1. Cieņa pret mediatēkas krājumā esošajiem materiāliem:

10.2. Lietotājiem ir uzmanīgi jāapietas ar mediatēkā izsniegtajiem materiāliem.

10.3. Stingri aizliegts rakstīt, zīmēt vai veikt jebkādas citas atzīmes mediatēkas dokumentos, locīt, izraut un plēst dokumentu lapas un uz tiem uzlīmētās etiķetes.!

 

PASĀKUMI

1.Pieteikšanās

Francijas institūta organizētie pasākumi ir bez maksas. Uz visiem pasākumiem, kuri tiek organizēti institūta telpās ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Piesakoties uz kādu no pasākumiem, var tikt lūgta e-pasta adrese vai tālruņa numurs.

2.Atcelšana

Pasākumi var tikt atcelti. Apmeklētāji tiks informēti  izmantojot sociālos tīklus un Institūta mājas lapu. Ja jūs mums esat atstājis savus kontaktus, mēs jūs informēsim personīgi.

3.Dalības noteikumi

Piemērojami iepriekš noteiktie pieklājības un cieņas noteikumi.

4.Brīdinājums par attēla izmantošanu

Institūta organizētu pasākumu vai aktivitāšu laikā uzņemtie fotoattēli vai vide var tikt izmantoti reklāmas nolūkiem vai arhivēti mūsu sociālajos tīklos un mūsu mājas lapā. Piedaloties šajos pasākumos, jūs piekrītat tik fotogrāfēts/-a un / vai filmēts/-a un jūs sniedzat atļauju izmantot attēlus reklāmas vai arhīva vajadzībām.  Lai iegūtu vairāk informācijas vai izmantotu atteikuma tiesības, lūdzu rakstiet uz communication@institut-francais.lv.