Franču valodas sertifikāti un diplomi

Aplieciniet franču valodas zināšanas ar starptautiski atzītu diplomu!
Tuvākā DELF-DALF eksāmenu sesija: 2022.gada 27.-28.oktobris!

DELF-DALF ir Francijas Izglītības ministrijas atzīti diplomi, kurus izsniedz France Education International un kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī. Katrā līmenī tiek vērtētas šādas prasmes: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās un runāšana.

Diplomiem ir vairākas versijas:

DELF Prim, 8-12 gadi, A1.1-A2 līmenis
DELF Junior et scolaire, 13-18 gadi, A1-B2 līmenis DELF B1 un B2 diploms var aizstāt vidusskolas centralizēto eksāmenu franču valodā!
DELF/DALF Tout public, no 18 gadu vecuma, A1-C2 līmenis

Dažādu versiju viena līmeņa diplomiem ir identiska vērtība.Visi iegūtie diplomi ir beztermiņa!

Gatavošanās DELF eksāmeniem ir iekļauta vispārējās franču valodas kursos, visiem līmeņiem var tikt organizētas individuālās nodarbības.
Pirms eksāmenu sesijām piedāvājam atsevišķus sagatavošanās kursus un testa eksāmenu. Sekojiet līdzi informācijai!

Ja šaubāties par savu līmeni, Francijas institūts piedāvā tiešsaistes testu EV@LANG.

DELF-DALF eksāmenu paraugi: DELF-DALF

Eksāmenu tarifi: A168 eurA2: 78 eurB1: 94 eur, B2: 111 eur, C1: 129 eur, C2: 145 eur

Reģistrējoties kursiem un eksāmenam, atlaide eksāmenam – 10%

PAVASARA SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: līdz 25.03.2022.
Eksāmeni: 07.-08.04.2022.
VASARAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: līdz 27.05.2022.
Eksāmeni: 16.-17.06.2022.
RUDENS SESIJA
DELF, DALF
Pieteikšanās: līdz 14.10.2022.
Eksāmeni: 27.-28.10.2022.
ZIEMAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: līdz 25.11.2022.
Eksāmeni: 08.-09.12.2022.

 

Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi un vispārējā datu aizsardzības politika