FRANČU VALODAS SERTIFIKĀTI UN DIPLOMI

Francijas institūts Latvijā ir vienīgais eksaminācijas centrs Latvijā, kurā var iegūt DELF-DALF, DFP Affaires, DFP RI, TEF un TEF Canada diplomus.

PIETEIKŠANĀS DELF-DALF EKSĀMENIEM

PIETEIKŠANĀS DFP AFFAIRES / DFP RI EKSĀMENIEM

PIETEIKŠANĀS TEF / TEF CANADA TESTAM

 

DELF-DALF ir Francijas Izglītības ministrijas atzīti diplomi, kurus izsniedz France Education International un kas atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei ļauj novērtēt franču valodas zināšanas A1, A2, B1, B2, C1 un C2 līmenī. Katrā līmenī tiek vērtētas šādas prasmes: rakstīšana, lasīšana, klausīšanās un runāšana.

Diplomiem ir vairākas versijas:

  • DELF Prim, 8-12 gadi, A1.1-A2 līmenis
  • DELF Junior et scolaire, 13-18 gadi, A1-B2 līmenis DELF B1 un B2 diploms var aizstāt vidusskolas centralizēto eksāmenu franču valodā!
  • DELF/DALF Tout public, no 18 gadu vecuma, A1-C2 līmenis

Dažādu versiju viena līmeņa diplomiem ir identiska vērtība.
Visi iegūtie diplomi ir beztermiņa!

 

DELF DALF EKSĀMENU SESIJU DATUMI 2024.GADĀ:

PAVASARA SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: līdz 22.03.2024.
Eksāmeni: 11.-12.04.2024.

VASARAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: līdz 24.05.2024.
Eksāmeni: 13.-14.06.2024.

RUDENS SESIJA
DELF, DALF
Pieteikšanās: līdz 04.10.2024.
Eksāmeni: 24.-25.10.2024.

ZIEMAS SESIJA
DELF, DALF, DELF Junior
Pieteikšanās: līdz 22.11.2024.
Eksāmeni: 05.-06.12.2024.

 

DELF-DALF EKSĀMENU TARIFI*:

 A1: 75 eur, A2: 85 eur, B1: 110 eur, B2: 140 eur, C1: 160 eur, C2: 160 eur
Reģistrējoties kursiem un eksāmenam, atlaide eksāmenam – 10%

* Tarifiem netiek piemērots PVN.

 

KĀ SAGATAVOTIES?

Gatavošanās DELF eksāmeniem ir iekļauta vispārējās franču valodas kursos, visiem līmeņiem var tikt organizētas individuālās nodarbības.
Pirms eksāmenu sesijām piedāvājam atsevišķus sagatavošanās kursus un testa eksāmenu. Sekojiet līdzi informācijai!

DELF-DALF eksāmenu paraugi: šeit

Ja šaubāties par savu līmeni, Francijas institūts piedāvā tiešsaistes testu EV@LANG.

Francijas institūts Latvijā piedāvā arī DELF testa eksāmenu. Vēlaties organizēt DELF testa eksāmenu savā skolā, augstskolā, Francijas institūtā? Rakstiet uz adresi: agnese.kasparova@institut-francais.lv