REKVIZĪTI

FRANCIJAS INSTITŪTS LATVIJĀ

Raiņa bulvāris 9, Rīga, LV 1050
LR Ārlietu Ministrijas Valsts Protokolā Reģ. Nr. 04
NMR kods : 90000482175
Konta īpašnieks – INSTITUT FRANCAIS DE LETTONIE
Bankas nosaukums: LUMINOR BANK AS
Konta numurs: LV49RIKO0000080027715
Swift/BIC : RIKOLV2X

Direktors: Mathieu Leporini

 

AUTORTIESĪBAS

Uz visu tīmekļa lapu ir attiecināmi Francijas un starptautisko tiesību akti par intelektuālo īpašumu un autortiesībām. Jebkura veida reproducēšanas tiesības ir rezervētas, tajā skaitā arī reproducēšanas tiesības lejupielādējamiem dokumentiem, ikonogrāfiskajiem un fotogrāfiskajiem attēlojumiem.
Saturu no vietnes ir atļauts lejupielādēt tikai personiskiem vai nekomerciāliem mērķiem ar nosacījumu, ka visas autortiesību zīmes un intelektuāla īpašuma atsauces tiks saglabātas neskartas. Šīs tīmekļa vietnes lietotājs atzīst, ka ir izlasījis šo informāciju un apņemas to ievērot.

Visu oriģinālfotogrāfiju autors ir Olivier de Rycke.

Šī vietne ir izstrādāta ar Standoutweb.