Franču valodas kursi bērniem un pusaudžiem

Franču valodas kursi bērniem (5-10 gadi)

A1.0 A1.1 A1.2
5-6 gadi
7-8 gadi
9-10 gadi
9-10 gadi
1.līmenis, 32h - Les petits loustics 1
1.līmenis, 32h - Récré 2 1.līmenis, 32h - Cap sur... 1 3.līmenis, 32h - Cap sur...2
2.līmenis, 32h - Les petits loustics 2 2.līmenis, 32h - Récré 3 2.līmenis, 32h - Cap sur... 1
Eksāmeni (no 8 gadu vecuma) DELF A1.1 Prim
DELF A1.2 Prim

 

Franču valodas kursi pusaudžiem (11-15 gadi)

A1

A2

B1

A1.1
48h

A1.2
48h

A1.3
48h

A2.1
48h

A2.2
48h

A2.3
48h

B1.1
48h

B1.2
48h

B1.3
48h

Adomania 1
Adomania 2
Adomania 3
Adomania 4
A plus 5
Eksāmeni Junior DELF A1 Junior
DELF A2 Junior
DELF B1

TEMATISKIE KURSI: 31.01.-30.04.2022.
VISPĀRĒJIE KURSI: 31.01.-03.06.2022.

 

Francijas institūts Latvijā piedāvā franču valodas nodarbības bērniem grupās un individuāli. Nodarbības norisinās klātienē vai tiešsaistē. Mācību kursi ir izstrādāti, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē. Franču valodas nodarbībās tiek attīstītas visas prasmes: lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana.

SVARĪGI! Apmeklējot nodarbības klātienē, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka nodarbību dalībnieks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā.

Vispārējo kursu programmā (sākot no 8 gadu vecuma) ir iekļauta gatavošanās DELF-DALF eksāmeniem, kas ļauj iegūt starptautiski atzītu diplomu. Vienlaicīgi reģistrējoties vispārējam kursam un DELF eksāmenam, saņemsiet 10% atlaidi DELF eksāmena kārtošanai.

MĀCĪBU SESIJAS:

- semestra sesija (sept.-janv., janv.-maijs)
4,5 mēn., nod. 2x/ned. 60 min. bērniem

- mācību gads (sept.-maijs)
9 mēn., nod. 1x/ned. 60 min. bērniem

 

MĀCĪBU MAKSA: 2021.GADA RUDENS-2022.GADA PAVASARIS

NODARBĪBAS KLĀTIENĒ
Pilnā maksa par 32h: 220 eur
Maksa par 32h ar atlaidi: 210 eur

NODARBĪBAS TIEŠSAISTĒ
Pilnā maksa par 32h: 189 eur
Maksa par 32h ar atlaidi: 179 eur

Vispārējiem kursiem bērniem paredzētas sekojošas atlaides – lojalitātes un ģimenes atlaide.

Vispārējo franču valodas kursu nodarbībām atsevišķi jāiegādājas mācību grāmata un uzdevumu burtnīca. Mācību materiālus var iegādāties grāmatnīcā “Globuss”, Vaļņu ielā 26 vai www.gramatnicaglobuss.lv

Ja ir priekšzināšanas franču valodā, bet nav apmeklēti Francijas institūta kursi, nepieciešams kārtot franču valodas zināšanu novērtējuma testu. Reģistrējoties kursiem, tests ir bez maksas.

Kursu grafiks ir pieejams pieteikšanās laikā.

Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi un vispārējā datu aizsardzības politika 

Francijas institūts Latvijā piedāvā franču valodas nodarbības pusaudžiem grupās un individuāli. Nodarbības norisinās klātienē vai tiešsaistē. Mācību kursi ir izstrādāti, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē. Franču valodas nodarbībās tiek attīstītas visas prasmes: lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runāšana.

SVARĪGI! Apmeklējot nodarbības klātienē, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka nodarbību dalībnieks ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā.

Vispārējo kursu programmā (sākot no 8 gadu vecuma) ir iekļauta gatavošanās DELF-DALF eksāmeniem, kas ļauj iegūt starptautiski atzītu diplomu. Vienlaicīgi reģistrējoties vispārējam kursam un DELF eksāmenam, saņemsiet 10% atlaidi DELF eksāmena kārtošanai.

MĀCĪBU SESIJAS:

- semestra sesija (sept..-janv., janv.-maijs)
4,5 mēn., nod. 2x/ned. 90 min pusaudžiem darba dienās

- mācību gads (sept.-maijs)
9 mēn., nod. 1x/ned. 90 min. pusaudžiem darba dienās vai sestdienās.

MĀCĪBU MAKSA: 2021.GADA RUDENS-2022.GADA PAVASARIS

NODARBĪBAS KLĀTIENĒ
Pilnā maksa par 48h: 337 eur
Maksa par 48h ar atlaidi: 327 eur

NODARBĪBAS TIEŠSAISTĒ
Pilnā maksa par 32h: 289 eur
Maksa par 32h ar atlaidi: 279 eur

Vispārējiem kursiem pusaudžiem paredzētas sekojošas atlaides – lojalitātes un ģimenes atlaide.

Vispārējo franču valodas kursu nodarbībām atsevišķi jāiegādājas mācību grāmata un uzdevumu burtnīca. Mācību materiālus var iegādāties grāmatnīcā “Globuss”, Vaļņu ielā 26 vai www.gramatnicaglobuss.lv

Ja ir priekšzināšanas franču valodā, bet nav apmeklēti Francijas institūta kursi, nepieciešams kārtot franču valodas zināšanu novērtējuma testu. Reģistrējoties kursiem, tests ir bez maksas.

Kursu grafiks ir pieejams pieteikšanās laikā.

Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi un vispārējā datu aizsardzības politika 

Francijas institūts Latvijā piedāvā tematiskos kursus, kas ļauj uzlabot un papildināt franču valodas zināšanas, ņemot vērā dažādus valodas apguves aspektus.

Tematiskos kursus var apmeklēt paralēli vispārējiem kursiem vai neatkarīgi no tiem. Nodarbības norisinās klātienē vai tiešsaistē. Tiešsaistes nodarbības notiek Zoom virtuālajā klasē.


Ziemas-pavasara tematisko kursu apjoms bērniem ir 12h, nodarbības norit vienu reizi nedēļā, nodarbības ilgums ir 60 min.

Dalībnieku skaits grupās: 7-12.

MĀCĪBU MAKSA: 2022.GADA ZIEMA-PAVASARIS TIEŠSAISTĒMaksa par 12h: 114 eur

Ja ir priekšzināšanas franču valodā, bet nav apmeklēti Francijas institūta kursi, nepieciešams kārtot zināšanu novērtējuma testu. Reģistrējoties kursiem, tests ir bez maksas.

Kursu grafiks ir pieejams pieteikšanās laikā.

Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi un vispārējā datu aizsardzības politika 

Francijas institūts Latvijā piedāvā tematiskos kursus, kas ļauj uzlabot un papildināt franču valodas zināšanas, ņemot vērā dažādus valodas apguves aspektus.

Tematiskos kursus var apmeklēt paralēli vispārējiem kursiem vai neatkarīgi no tiem. Nodarbības norisinās klātienē vai tiešsaistē. Tiešsaistes nodarbības notiek Zoom virtuālajā klasē.

Ziemas-pavasara sesijas tematisko kursu apjoms pusaudžiem ir 12h, nodarbības norit 1x nedēļā, nodarbības ilgums ir 60 min.

Studentu skaits grupās: 7-12.

MĀCĪBU MAKSA: 2022.GADA ZIEMA-PAVASARIS TIEŠSAISTĒ
Maksa par 12h: 114 eur

Ja ir priekšzināšanas franču valodā, bet nav apmeklēti Francijas institūta kursi, nepieciešams kārtot zināšanu novērtējuma testu. Reģistrējoties kursiem, tests ir  bez maksas.

Kursu grafiks ir pieejams pieteikšanās laikā.

 

Kursu un eksāmenu pieteikšanās un mācību nosacījumi un vispārējā datu aizsardzības politika