Mūsu Institūts

Francijas institūts Latvijā, kalpojot Francijas ietekmei un tēlam

Francijas institūts Latvijā atrodas Francijas vēstniecības Latvijā pakļautībā, kopīgi ar citiem vēstniecības dienestiem aktīvi iesaistās Francijas ietekmes diplomātijas īstenošanā.

Mūsu mērķis ir iepazīstināt visplašāko interesentu loku ar Francijas izcilību visdažādākajās jomās (jaunās tehnoloģijas, kultūras un radošās industrijas, digitālā joma, kultūras mantojums, diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām, u.c.), izmantojot innovatīvu un daudzdisciplināru pieeju, kā arī piedāvāt franču valodas kursus.

Savas darbības mērķu sasniegšanā Francijas institūts Latvijā cieši sadarbojas ar Francijas institūtu Parīzē, kas ir Francijas kultūras diplomātijas ārvalstīs īstenošanas aģentūra.

Rīcības plāns starp Franciju un Latviju sadarbībai izglītībā un zinātnē 2020-2025

MŪSU UZDEVUMI

Franču valodas veicināšana: Sadarbība franču valodas un izglītības jomā

Francijas institūts Latvijā ar Francijas vēstniecības Latvijā atbalstu franču valodas popularizēšanā strādā ciešā sadarbībā ar vietējām valsts pārvaldes iestādēm un sadarbības partneriem.

Francijas institūts Latvijā sekmē latviešu franču valodas skolotāju profesionālo pilnveidi, piedāvā piekļuvi inovatīviem resursiem un metodēm, vienlaikus veicinot sadarbību franču valodas apguves procesiem Latvijā. Tāpat arī Francijas institūts Latvijā īsteno daudzus pasākumus (konkursi, tikšanās u.c.), kuru mērķis ir rosināt vai nostiprināt interesi par franču valodas apguvi.

Uzzināt vairāk

Darbība priekšstata veidošanai par Franciju: Sadarbība kultūras un audiovizuālajā jomā

Francijas institūts Latvijā veicina mākslinieku un kultūras jomas profesionāļu mobilitāti, pateicoties rezidenču programmām, nodrošina māksliniecisko apmaiņu un sadarbību ar nozīmīgiem festivāliem Latvijā, atbalsta Latvijas izdevējus frankofono darbu tulkošanā/izdošanā latviešu valodā, utt. Aicinām iepazīties ar visām institūta aktivitātēm kultūras un audiovizuālās sadarbības jomā.

Uzzināt vairāk

Uz ietekmes palielināšanu vērsta darbība: Zinātne, sabiedrība un inovācijas

Francijas institūts Latvijā īsteno Francijas un Latvijas sadarbību zinātnē, veicinot apmaiņu starp abu valstu pētnieciskajām laboratorijām nolūkā attīstīt Eiropas tīklojumus zinātnes jomā un atvieglot zināšanu brīvu apriti Eiropas Savienības ietvaros. Institūts aktīvi rosina diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām, veicinot franču ekspertu piedalīšanos Latvijā rīkotās starptautiskās konferencēs, semināros un citās tikšanās. Īpaša vērība tiek vērsta uz sekojošām aktuālām tēmām: sieviešu un vīriešu līdztiesība, ar vidi saistīti jautājumi (klimats, bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga attīstība), digitālās jomas izaicinājumi, Eiropas projekti, vēsturiskās atmiņas jautājumi, mediji, utt.Uzzināt vairāk

Dialogs un apmaiņa: sadarbība valsts pārvaldes un pašvaldību jomā

Francijas institūts Latvijā sniedz atbalstu Francijas vēstniecības Latvijā Sadarbības un kultūras dienestam, īstenojot projektus valsts pārvaldes sadarbības ietvaros un veicinot pašvaldību sadarbības projektus starp abu valstu pašvaldībām.

Uzzināt vairāk

FRANCIJAS INSTITŪTS LATVIJĀ
Raiņa bulvāris 9, Rīga, LV-1050, Latvija
Mūsu darba laiki:
Pirmdien-Ceturtdien 9.00 - 18.00
Piektdien 9.00 - 16.30