Darbība priekšstata veidošanai par Franciju: Sadarbība kultūras un audiovizuālajā jomā

Francijas institūts Latvijā ir Rīgā un visā Latvijā atzīts sadarbības partneris kultūras jomā. Francijas institūts Latvijā veicina apmaiņu sekojošās mākslas jomās: arhitektūra un kultūras mantojums, vizuālā māksla, kino, dizains, radošās industrijas, gastronomija, mediji, mūzika, skatuves māksla un tūrisms. Visa gada garumā, pateicoties uzticamām un vienmēr atsaucīgām sadarbības institūcijām un partneriem, Francijas institūts Latvijā piedāvā notikumiem bagātu, eklektisku un augstas raudzes kultūras programmu visām gaumēm!

JAUNRADE UN IZPLATĪŠANA

Viens no Francijas institūta Latvijā galvenajiem uzdevumiem ir iepazīstināt, veicināt un izplatīt Francijas jaunradi un kultūru Latvijā. Šajā nolūkā Francijas institūts attīsta sadarbību starp Latviju un Franciju visās jaunrades jomās. Institūts tāpat arī sniedz savu atbalstu publiskām un privātām iniciatīvām, sniedzot iespēju iepazīstināt Latvijas auditoriju ar franču māksliniekiem un Francijā tapušiem mākslas darbiem.

RADOŠĀS INDUSTRIJAS

Francijas institūta Latvijā darbības mērķis ir veicināt Francijas kultūras, kino un audiovizuālo darbu komerciālo un nekomerciālo izplatīšanu, kā arī rosināt sadarbību starp franču un latviešu profesionāļiem audiovizuālajā un radošu industriju - kino, dizaina, laikmetīgās mūzikas, digitālo tehnoloģiju, videospēļu, televīzijas un radio - jomā.

LITERATŪRA UN IZDEVĒJDARBĪBA

Francijas institūts Latvijā veicina franču literatūras izplatīšanu Latvijā, sniedzot savu atbalstu ikvienam, kas darbojas grāmatniecības nozarē: izdevējiem, tulkotājiem, autoriem vai grāmatnīcu īpašniekiem, kuri vēlas padarīt dinamiskākas attiecības starp Franciju un Latviju.

Francijas institūts ir Eiropas Savienības valstu kultūras institūtu tīkla EUNIC Latvijas klastera dalībnieks. EUNIC-Latvija tīklu veido arī Dānijas Kultūras institūts, Gētes institūts, Britu padome, Latvijas institūts un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā.

Ja vēlaties uzzināt aktuālāko informāciju par pieejamajām stipendijām un mobilitātes atbalstiem kultūras jomā, aicinām apmeklēt sadaļu Kandidātu pieteikšanās.