Darbība ietekmes palielināšanai : Zinātne, sabiedrība un inovācijas

Francijas institūts Latvijā ir kontaktpunkts Francijas un Latvijas augstskolu un pētnieku sadarbībai. Latvijā īstenotās sadarbības zinātnes jomā uzdevums ir veicināt un attīstīt kopīgu projektu veidošanu starp  Latvijas un Francijas augstskolām un pētniecības institūtiem, kā arī stiprināt Eiropas pētniecības iestāžu tīklu.

UNIVERSITĀŠU SADARBĪBA

Daudzas Latvijas augstākās izglītības iestādes sadarbojas ar Francijas universitātēm vai augstskolām. Latvijas Universitāte, Frankofonijas universitāšu aģentūras locekle, un Rīgas Tehniskā universitāte ir universitātes ar lielāko Francijas sadarbības partneru skaitu. Tūrisma, finanšu un uzņēmējdarbības vadības programmās tiek piedāvāts Francijas un Latvijas dubultais diploms.

HUBERT CURIEN PARTNERĪBAS PROGRAMMA „OSMOZE”

”Osmoze” ir Francijas un Latvijas Hubert Curien programma zinātnieku mobilitātes veicināšanai. Šīs divpusējās programmas mērķis ir attīstīt apmaiņas starp abu valstu prestižām zinātniskajām institūcijām, sekmējot jaunu sadarbību izveidošanu. Šīs programmas projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā. Kandidātu pieteikšanās un detalizēta informācija PHC Osmose.

DISKUSIJAS PAR SABIEDRĪBĀ AKTUĀLĀM TĒMĀM

Zinātnes, starptautisko attiecību un sabiedrības jautājumu krustcelēs zinātniskā sadarbība rosina diskusijas par tādiem nozīmīgiem aktuāliem jautājumiem kā ilgtspējīga attīstība, dzimumu līdztiesība, jaunās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, digitālais, plašsaziņas līdzekļi utt.

Jaunāko informāciju par mūsu rīkotajiem pasākumiem aicinām meklēt mūsu Facebook un Instagram kontos.