DIALOGS UN APMAIŅAS : SADARBĪBA VALSTS PĀRVALDES UN PAŠVALDĪBU JOMĀ

SADARBĪBA VALSTS PĀRVALDES JOMĀ

Francijas institūts Latvijā (Sadarbības un kultūras dienests) īsteno Francijas vēstniecības projektus valsts pārvaldes jomā.

Pušu iniciatīvas balstās uz 2008. gada Politisko deklarāciju par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2018.-2022. gadam, ko 2018. gada 9. aprīlī Parīzē parakstīja Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas Eiropas lietu ministre Natālija Luazo un Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

SADARBĪBA PAŠVALDĪBU JOMĀ

Vairākas Francijas un Latvijas pašvaldības ir noslēgušas savstarpējās sadarbības vai partnerības līgumus. Francijas vēstniecības Sadarbības un kultūras dienests veicina un sekmē šīs apmaiņas un jaunu sadarbības līgumu noslēgšanu.

Katra pašvaldība pati nosaka savas saistības ar sadarbības partneriem. Kopīgie projekti aptver visdažādākās jomas: kultūru, izglītību, ilgtspējīgu attīstību, kultūras mantojumu, vidi, tūrismu, sportu, ekonomisko attīstību, utt.

Šobrīd deviņas Francijas pašvaldības ir noslēgušas sadraudzības līgumus ar Latvijas partneriem.