Dzejas konkurss

Francijas institūts Latvijā un Francijas vēstniecība, sadarbībā ar citām Latvijā pārstāvētajām frankofonajām vēstniecībām, izsludina 2021. gada Dzejas konkursu.

Gadā, kad svinam Žana de Lafontēna 400. dzimšanas gadadienu, konkursa tēma ir viņa sarakstītās fabulas. Skolēni no jebkuras skolas Latvijā, kas apgūst franču valodu, tiek aicināti izveidot video, kas ilustrētu vienu no Lafontēna fabulām ar fonā ierunātu fabulas tekstu franču valodā.

Dalībnieki varēs pierādīt savu radošumu par spīti situācijai, kas ierobežo nodarbības un tikšanās klātienē, jo video var tikt veidots, strādājot attālināti un izmantojot visas iedomājamās tehnikas!

Dalībnieki tiks sadalīti 3 kategorijās atkarībā no vecuma, un video jāveido, strādājot grupās. Žūrija, kuru veidos 3 Francijas institūta Latvijā pārstāvji, izmantos vērtēšanas tabulu, lai noteiktu katras kategorijas uzvarētāju.

Dalība konkursā jāapstiprina līdz 8. martam, bet gatavos video gaidīsim līdz 31. martam (ieskaitot).

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Novērtējuma tabula

Vecāku atļauja video izmantošanai

 

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstīt uz  mediateka@institut-francais.lv.