Livelyyy

Visu novembra mēnesi Francijas institūts Latvijā pie savas ēkas piedāvā interaktīvu izstādi “Livelyyy”.

Pēc biedrības Electroni[k] ierosinājuma mākslinieks Guillaumit ir radījis daudzšķautņainu izstādi par tēmu, kas skar mūsu attieksmi pret visu dzīvo. Izveidotais mākslas darbs ir monumentāla freska, kas sevī apvieno grafiku, paplašināto realitāti un izklaidējoša video pieredzi.

Mijiedarbība ar skatītāju izpaužas kā neliela paplašinātās realitātes spēle, kas nodot skatītājam vēstījumu ar digitālo rīku palīdzību. Animācija paplašinātās realitātes formātā  lauj pāriet no freskas plaknes formāta uz aizraujošu 3D formātu, ko apdzīvo visdažādākās, savstarpēji atkarīgas dzīvas būtnes – dzīvnieki, kukaiņi, dzīvie organismi un mikrobi, kuri kopā veido trauslu ekosistēmu.

Tādejādi, pateicoties paplašinātajai realitātei, mūsu tālrunis līdzīgi mikroskopam ļaus izcelt neredzamo un iepazīt freskā paslēpto dzīvo būtņu bagātību, aicinot mūs visus iesaistīties kopīgā jautrā spēlē.