Pilsoņu asamblejas un deliberatīvie pasākumi: mūsdienīgas metodes iedzīvotāju iesaistē

Otrdien, 2021.gada 30.novembrī, domnīca Providus sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā rīko informatīvu semināru “Pilsoņu asamblejas un deliberatīvie pasākumi: mūsdienīgas metodes iedzīvotāju iesaistē”, kurā aicinātas piedalīties Latvijas valsts amatpersonas, politisko partiju pārstāvji, pilsoniskie aktīvisti.

Deliberatīvo pasākumu atšķirība no parastām konsultācijām ar sabiedrību: deliberatīvajos pasākumos tiek iesaistīti pēc nejaušības principa atlasīti iedzīvotāji, kuri pēc saviem demogrāfiskajiem rādītājiem atbilst attiecīgās teritorijas (pašvaldības, valsts) sabiedrības mikromodelim. Proti, viņu dzimumu, vecumu, dzimtās valodas sadalījums aptuveni atbilst plašākas sabiedrības rādītājiem. Deliberatīvās metodes ļauj šiem dalībniekiem iedziļināties risināmajā problēmā un noformulēt jēgpilnus, informētus ieteikumus.