Francijas un Latvijas dialogs par klimatu un ilgtspēju

Latvija 1992. gadā pievienojās ANO Vispārējai Konvencijai par klimata pārmaiņām, un līdz ar to ir uzņēmusies virkni starptautisku saistību, lai ierobežotu pasaules klimata pārmaiņas. Tāpat Latvija arī atbalstīja un parakstīja 2015. gada 12. decembra Parīzes nolīgumu, kura mērķis ir noturēt globālo sasilšanu būtiski zem 2° C robežām salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni un censties ierobežot temperatūras pieaugumu 1.5°C robežās.  Šo starptautisko nolīgumu mērķis ir novērst cilvēku darbības neatgriezenisku ietekmi uz klimatu un citām planētas sistēmām, kuru ilgtspējas robežas šobrīd tiek pārsniegtas.

Lai arī šis klimata konteksts ir satraucošs, 2023. gada Latvijas Dabas fonda pētījums rāda, ka to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas piekrīt uzskatam, ka klimata pārmaiņas ir reāla un globāla problēma, samazinās. Ja pirms diviem gadiem tie bija 60 % iedzīvotāju, tad tagad to skaits ir noslīdējis līdz 36 %.

Lai pievērstu dažādu jomu speciālistu un Latvijas sabiedrības uzmanību šai tēmai, kā arī dalīties ar zinātniski pamatotu informāciju par klimata pārmaiņām un ilgtspēju, Francijas vēstniecība un Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Latvijas Universitāti rīko paneļdiskusiju “Francijas un Latvijas dialogs par klimatu un ilgtspēju 2024”.