Vārdnīca franču valodā runājošajiem

En avril, ne te découvre pas d’un fil ! (Franču izteiciens, kas apzīmē aprīli kā viltīgu pavasara mēnesi.) Šis franču sakāmvārds atsaucas uz neuzticamajām, pirmajām siltajām aprīļa dienām. Šo sakāmvārdu jūs noteikti varēsiet atrast Vārdnīcā franču valodā runājošajiem, kas no 2021.gada 16.marta, atzīmējot Franču valodas un Frankofonijas nedēļu, bezmaksas ir pieejama iOS un Android lietojumprogrammu veikalos, kā arī tās interneta vietnē www.dictionnairedesfrancophones.org.

Digitāls un kopīgs projekts

Francijas prezidenta rosināts nozīmīgs projekts franču valodas un daudzvalodības veicināšanas plāna ietvaros – Vārdnīca franču valodā runājošajiem, kurā apkopoti apmēram 500 000 vārdu un izteicienu (no 52 valstīm), apkopo un izceļ franču valodas vārdu krājumu visā pasaulē, atspoguļojot franču valodas dažādību un bagātību. Publicējot to tiešsaistē bezmaksas, Franču valodas un Frankofonijas nedēļas ietvaros minētā vārdnīca pieejama tiešsaistē bez maksas.

Apvienojot frankofonijas valodas korpusu, kas veidots pēc sadarbības un attīstības principa, sniedzot lietotājiem iespēju konsultēties un sniegt savu ieguldījumu, šī digitālā vārdnīca ļauj saprast, dalīties, kā arī aprakstīt, izprast un komentēt visus frankofonijas terminus.

Atrodoties nepārtrauktā attīstībā, Vārdnīca franču valodā runājošajiem tiks uzlabota gan ar jaunu leksikas resursu palīdzību, gan pakāpenisku jaunu funkciju pievienošanu, kā piemēram, audio failiem, fonētiskām norādēm, uzlabotiem un personalizetiem meklējumu sarakstiem.

“Pasaules valoda”

Projekta filozofijas pamatā ir pati franču valoda “lielāka par franču valodu Francijā”, kura pieder visiem, kuri tajā sarunājas un kura atzīst un novērtē kopīgo valodu visā tās daudzveidībā un bagātībā. Tādējādi šī ir daudzveidīgas un decentralizētas valodas vārdnīca.

Kā mūsdienīgs skatījums uz franču valodu, šis viedoklis saskan ar Republikas prezienta vēlmi pēc atjaunotas frankofonijas, kuru vieno “pasaules valoda” - visu kontinentu valoda, kurai jāattīstas pasaulē, kura uzņemas lielāku atbildību par tās daudzveidību, arvien daudzvalodīgāko starptautisko vidi un jauniešiem, kuri meklē labāko “balsi” savas nākotnes veidošanai.

Ir jāatzīmē, ka, neskatoties uz Francijas nozīmīgo lomu, tā vairs nav frankofonijas centrs un franču valodā runājošie ir vairāk ārpus pašas Francijas. Vārdnīcas franču valodā runājošajiem krustmāte un Republikas prezidenta personīgā frankofonijas pārstāve Leīla Slimani pauž sekojošo : “Franču valoda ir vēlmju valoda: tā nepieder nevienam, tikai tiem, kas tajā runā un kuri to mīl.”.

Komentāri

Your email address will not be published. Required fields are marked *