“Eiropas digitālā suverenitāte – latviešu un franču viedokļu krustpunkti”

 

 

 

 

Francijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros Francijas institūts Latvijā organizē semināru “Eiropas digitālā suverenitāte – latviešu un franču viedokļu krustpunkti”.

 

Semināra mērķis ir aplūkot tehnoloģisko pārmaiņu radītos izaicinājumus un sniegtās iespējas gan institucionāla līmenī (valsts, Eiropas Savienība, starptautiskā sistēma), gan sabiedrībā (pilsoniskās sabiedrība un ekonomiskais sektors).

Papildus faktu analīzei franču un latviešu eksperti kopīgi meklēs risinājumus, ko var īstenot katras valsts vai Eiropas Savienības līmenī, tostarp arī divpusējās Francijas un Latvijas sadarbības ietvaros, kā arī iesaistot pilsonisko sabiedrību.