Kursi

Mūsu pieredze

Francijas institūts Latvijā ir Francijas Republikas oficiāls valodas un kultūras centrs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi franču valodas mācīšanā visdažādākajām mērķauditorijām. Tas ir arī Latvijā vienīgais eksaminācijas centrs, kurā var iegūt starptautiski atzītus franču valodas zināšanas apliecinošus diplomus (DELF-DALF, DFP).

Mūsu nodarbības

Visa gada garumā Francijas institūts piedāvā vispārējos franču valodas kursus bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem grupās un individuāli, plašu nodarbību klāstu padziļinātai valodas apguvei neintensīvās, vidēji intensīvās un intensīvās sesijās.
Mācību kursi ir izstrādāti, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē. Nodarbības notiek franču valodā, lai veicinātu kursu dalībnieku iejušanos franciskā vidē.

Mūsu skolotāji

Francijas institūtā strādā vietējie skolotāji un skolotāji no Francijas, kuri ir specializējušies franču valodas kā svešvalodas mācīšanā un regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Papildu priekšrocības

Apgūstot franču valodu Francijas institūtā, Jums arī paveras durvis uz franču kultūru. Koncerti, izstādes, mediatēka, frankofonās tikšanās, pasaku pēcpusdienas bērniem, zinātniskā kafejnīca, filmu vakari kino mīļiem – katrs atradīs ko sirdij tuvu.

 

Francijas institūta Latvijā kursu piedāvājums (1h = 60 min)

Kursu veids Apjoms Laika periods

Cilvēku skaits grupā

Neintensīvie kursi 48 h
12 nedēļas
2×120 min. nedēļāvai 1x nedēļā sestdienās120 min + 120 min

Rudens un ziemas sesijas

10-15

vai

5-6 mini grupā

Vidēji intensīvie kursi 48 h
8 nedēļas
3×120 min. nedēļā

Rudens, ziemas un pavasara sesijas

Intensīvie kursi 48 h
4 nedēļas
4×180 min. nedēļā

Vasaras sesija

Padziļinātie kursi 9, 12 vai 15 h
kursi

Rudens, ziemas, pavasara un vasaras sesijas

Semestra un neintensīvie kursi pusaudžiem  39 h
14 nedēļas
2×90 min. nedēļā

Rudens un pavasara sesijas

10-15

  39 h
28 nedēļas
1×90 min. nedēļā

Mācību gada garumā

Intensīvie kursi pusaudžiem 15 h
2 nedēļas
5×90 min. nedēļā

Vasaras sesija

Neintensīvie kursi bērniem  32 h
32 nedēļas
1×60 min. nedēļā

Mācību gada garumā

10-15

Intensīvie kursi bērniem 10-15 h
2 nedēļas
5×60 min. nedēļā
vai
5×90 min. nedēļā

Vasaras sesija

Individuālās nodarbības Pēc vienošanās

Jebkurā laikā

1-2

Kursi uzņēmumiem Pēc vienošanās