Frankofonija 2021

Ik gadu 20.martā Latvijā un visā pasaulē tiek svinēta Frankofonijas diena. Tā ir lieliska iespēja no jauna uzzināt par frankofoniju un tās galvenajiem uzdevumiem.

Kas īsti ir frankofonija?

Ja burtā f ir gandrīz trīs loki, tad vārdam frankofonija arī ir trīs nozīmes. Ar frankofoniju, ko raksta ar mazo f, pirmkārt, apzīmē visus tos ļaudis, kuriem kopīga ir franču valoda. Tiek lēsts, ka tie ir apmēram 300 miljoni franču valodā runājošo, kuri dzīvo piecos kontinentos.

Pēc ķīniešu, angļu, spāņu un arābu valodas, franču valoda ir piektā pasaulē visvairāk runātā valoda, ceturtā internetā lietotā valoda un otrā pasaulē visvairāk apgūtā svešvaloda.

Otrkārt, par Frankofoniju, ko raksta ar lielo F, apzīmē institucionālu veidojumu, kam pamatā ir attiecības starp frankofonām valstīm.

Tas radies nolūkā nodibināt solidāru telpu, kurš balstītos uz valodu un kultūru dažādības humānismu, demokrātijas un cieņas principiem.

Šī Frankofonija, kuru iemieso Starptautiskā Frankofonijas organizācija (SFO), apvieno 88 valstis un valdības visos kontinentus. Latvijai tajā kopš 2008.gada ir novērotājas valsts statuss. Minētā organizācija ir valstu kopums, kuras sākotnēji vienoja franču valoda. SFO attīsta sadarbību starp tās dalībvalstīm un to iedzīvotāju labā ne tikai politiskajā jomā, bet arī izglītībā, ekonomikā un kultūrā

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas darbība izpaužas četros galvenajos virzienos:

  • franču valodas, kā arī kultūras un valodu daudzveidības veicināšana,
  • miera, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšana, pozicionējot sevi kā partneri frankofonajā vidē notiekošu krīzes un konfliktu risināšana,
  • izglītības un profesionālās apmācības atbalstīšana,
  • sadarbības attīstīšana ilgtspējīgas attīstības veicināšanas nolūkos.

Visbeidzot, bieži vien tiek runāts par tā saukto frankofono telpu, ar ko drīzāk apzīmē frankofonijas kultūras aspektu: tā apvieno visus cilvēkus, kuri izjūt vai pauž savu piederību franču valodai vai frankofonajām kultūrām.

Kāda ir Frankofonijas 2021 Latvijā programma?

Ja vēlaties uzzināt par notikumiem, kurus piedāvā Francijas institūts un SFO dalībvalstu vēstniecības Latvijā, aicinām apmeklēt rakstu mūsu mājaslapā, kurā apkopoti visi Frankofonijas pasākumi. Neskatoties uz īpašajiem apstākļiem, jūs varat tiešsaistē piedalīties dažādos konkuros, virtuālās un literārās tikšanās, lekcijās, frankofono filmu festivālā vai radio pārraidēs …

Jums ir iespēja baudīt tiešsaistē no Francijas programmu, kura sagatavota Franču valodas un frankofonijas nedēļas ietvaros. Tā norisinās no 13. līdz 21.martam un paredz iepazīšanos ar "Dictionnaire des francophones" ("Frankofoņu vārdnīca"), kurai seko Frankofoņu diktāts, vai arī 19.martā tiešsaistē sekot līdz diskusijai "Francophonie, le direct". Diskusijas tēma "Frankofonās sievietes, sava ceļa lauzējas". Visa informācija par piedalīšanos šajos pasākumos pieejama Franču valodas un frankofonijas nedēļai veltītajā mājaslapā.

Komentāri

Your email address will not be published. Required fields are marked *