Kursi

Francijas institūta Latvijā Valodas centra sanitārās drošības noteikumi 2020

Mūsu pieredze

Francijas institūts Latvijā ir Francijas Republikas oficiāls valodas un kultūras centrs ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi franču valodas mācīšanā visdažādākajām mērķauditorijām. Tas ir arī Latvijā vienīgais eksaminācijas centrs, kurā var iegūt starptautiski atzītus franču valodas zināšanas apliecinošus diplomus (DELF-DALF, DFP).

Mūsu nodarbības

Visa gada garumā Francijas institūts piedāvā vispārējos franču valodas kursus bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem grupās un individuāli, plašu nodarbību klāstu padziļinātai valodas apguvei neintensīvās, vidēji intensīvās un intensīvās sesijās.
Mācību kursi ir izstrādāti, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē. Nodarbības notiek franču valodā, lai veicinātu kursu dalībnieku iejušanos franciskā vidē.

Mūsu skolotāji

Francijas institūtā strādā vietējie skolotāji un skolotāji no Francijas, kuri ir specializējušies franču valodas kā svešvalodas mācīšanā un regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Programmu licences

Sākot no 2019. gada 14. augusta visas Francijas institūta mācību programmas ir licencētas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

Aizpildot iedzīvotāju ienākumu gada deklarāciju, neaizmirstiet deklarēt maksājumus, kas veikti par Francijas institūtā apmeklētajām franču valodas nodarbībām!

FRANČU VALODA BĒNIEM UN JAUNIEŠIEM

VISPĀRĒJĀ FRANČU VALODA PIEAUGUŠAJIEM A1

VISPĀRĒJĀ FRANČU VALODA PIEAUGUŠAJIEM A2

VISPĀRĒJĀ FRANČU VALODA PIEAUGUŠAJIEM B1

VISPĀRĒJĀ FRANČU VALODA PIEAUGUŠAJIEM B2

VISPĀRĒJĀ FRANČU VALODA PIEAUGUŠAJIEM B2+/C1

TEMATISKIE KURSI FRANČU VALODAS ZINĀŠANU NOSTIPRINĀŠANAI

Francijas institūta Latvijā kursu piedāvājums (1h = 60 min)

Kursu veids Apjoms Laika periods Cilvēku skaits grupā
Neintensīvie kursi 48 h
12 nedēļas
2×120 min. nedēļāvai 1x nedēļā sestdienās 120 min + 120 min
Rudens un ziemas sesijas 7-14
Vidēji intensīvie kursi 48 h
8 nedēļas
3×120 min. nedēļā

Rudens, ziemas un pavasara sesijas

Intensīvie kursi 48 h
4 nedēļas
4×180 min. nedēļā
Vasaras sesija
Padziļinātie kursi 9, 12 vai 15 h
kursi

Rudens, ziemas, pavasara un vasaras sesijas

Semestra un neintensīvie kursi pusaudžiem  48 h
17 nedēļas
2×90 min. nedēļā
Rudens un pavasara sesijas 7-14
48 h
34 nedēļas
1×90 min. nedēļā
Mācību gada garumā
Intensīvie kursi pusaudžiem 15 h
2 nedēļas
5×90 min. nedēļā
Vasaras sesija
Neintensīvie kursi bērniem 32 h
32 nedēļas
1×60 min. nedēļā
Mācību gada garumā 7-14
Intensīvie kursi bērniem 10-15 h
2 nedēļas
5×60 min. nedēļā
vai
5×90 min. nedēļā
Vasaras sesija
Individuālās nodarbības Pēc vienošanās Jebkurā laikā 1-2
Kursi uzņēmumiem

Pēc vienošanās